لیست خوانندگان

مرتب سازی لیست بر اساس نام
Noroz 1397
 

دانلود آهنگ یالله کاکی زرنگر از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ هنرمند شیروان بانه ای بنام «چاو ره‌ش» و «یالله کاکی زرنگر»
شاد - جدیددانلود آهنگ یالله کاکی زرنگر از شیروان بانه ای
  یکشنبه 27 اسفند 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ دل لیم گره از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ هنرمند شیروان بانه ای بنام «دل لیم گره»
جدید - شاددانلود آهنگ دل لیم گره از شیروان بانه ای
  دوشنبه 14 اسفند 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ ایستا به یادی جاران از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ هنرمند شیروان بانه ای بنام «سیوه خان» و «بوتورای» و «ایستا به یادی جاران»
جدید - 11 دقیقه شاددانلود آهنگ ایستا به یادی جاران از شیروان بانه ای
  پنجشنبه 10 اسفند 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ کاله به‌ی کاله از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ «ره‌زیانه» و شاد «کاله به‌ی کاله» از هنرمند شیروان بانه ای
/// جدید - 13 دقیقهدانلود آهنگ کاله به‌ی کاله از شیروان بانه ای
  پنجشنبه 28 دی 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ زاوا از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ «زاوا» از هنرمند شیروان بانه ای
/// جدید - شاددانلود آهنگ زاوا از شیروان بانه ای
  پنجشنبه 23 شهریور 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ گلکم نباته کم از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ «گُلکَم نباته کم» از هنرمند شیروان بانه ای
/// جدیددانلود آهنگ گلکم نباته کم از شیروان بانه ای
  شنبه 31 تیر 1396  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلود آهنگ گولی من گولاله از شیروان بانه ای

دانلود آهنگ شاد «گولی من گولاله» و «به هاره» از هنرمند شیروان بانه ای
/// با همراهی هنرمند فخردین کوثری
/// 18 دقیقهدانلود آهنگ گولی من گولاله از شیروان بانه ای
  شنبه 25 اردیبهشت 1395  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 

دانلودالبوم دانه دانه خال از شیروان بانه ای

دانلودالبوم دانه دانه خال از شیروان بانه ای سردشتدانلودالبوم دانه دانه خال از شیروان بانه ای
  پنجشنبه 11 تیر 1394  نظرات ادامه مطلب / دانلود
 تبلیغات
Lavan Web
 انتخاب کنید :