(فول آلبوم) تمام آهنگ های بهنام سکوت

فول آلبوم تمام آهنگ های بهنام سکوت با کیفیت های مختلف + متن هر اهنگ و دانلود بصورت یکجا و رایگان در همین صفحه.


تمام آهنگ های بهنام سکوت بصورت یکجا + پخش آنلاین آهنگ ها.

(فول آلبوم بهنام سکوت) تمام آهنگ های بهنام سکوت در این صفحه

دانلود تمام آهنگ های بهنام سکوت (جدید و قدیمی) فول آلبوم یکجا

1

نیه زانم

دانلود آهنگ هنرمند بهنام سکوت بنام «نیه زانم»
آهنگ جدید بهمراه متن کامل آهنگ

وقتی که نیده لام انگار چشتی گم کردمه،
انگاری قلبم وه ناو سینه کننه و بردنه،
وه روژه چینه تو بیمه سه جو جنازه،
که کفتیسه گوشیک بی تحرک بی هناسه
( متن کامل آهنگ در ادامه مطلب )

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ نیه زانم از بهنام سکوت:

وقتی که نیده لام انگار چشتی گم کردمه،
انگاری قلبم وه ناو سینه کننه و بردنه،
وه روژه چینه تو بیمه سه جو جنازه،
که کفتیسه گوشیک بی تحرک بی هناسه،
وه عشقت نازار کور و کر و لال بیم،
یه مدت خرافات گردم وه شونه فال بیم،
هرکاری تونستم کردم هر کوره زانستم چیم،
ولی رو وه هر کوره دام بن بست دیم،
آخری نا امید خوم دامه دسه وا،
جو خاکستر ژیره آگر نیمه گیان بیم،
پیات نکردم و پیاتیش نیه کم زانم،
تونی که خاص زانی وقتی نیدن گنه حالم،
بوش ارا چیدن خو ارا توای شیتم بکی،
یه چشتیگ بوش مه راضیم نفرینم بکی،
یه دلیل درسی بار ارای ایی جداییه،
تا الان وه مه بدی دیده خدایی نه.
متن میانی(کروس):
نیه زانم چه بدی ارات داشتم که چیدن،
نیه زانم ارا هر کوره ی که چم تو نیدن،
نیه زانی حالم گنه قلبم سنگینو باری غمه،
نیه زانی که چیدنو پشتم شکانیدو خمه،
نیه زانم چه بدی ارات داشتم که چیدن،
نیه زانم ارا هر کوره ی که چم تو نیدن،
نیه زانی حالم گنه قلبم سنگینو باری غمه،
نیه زانی که چیدنو پشتم شکانیدو خمه.
متن قسمت دوم(ورس۲):
عکسیله سلفی که گردیمن وه گرده یک،
گشتیان قاب گردم کوتامه دیوار یک وه یک،
وه یاده او روژیلی که خوشی مان پایان نیاشت،
اشک و غم و غصه و دوری هیچ جای وه لامان نیاشت،
وه ناو یه ویسیگ وه تم دوست درم و کلی کردم،
وه تی صداگت تا شوه کی صد دف پلی کردم،
بوش ارا الکی قول دایده مه که تنیام نیلید،
ارا وقتی پرسیم دوسم دری؟خو وتی خیلی،
جواو گشت سوالی لم بیه لامصو،
تو کاری کردی چاوه م گیریانه صو تا وه شو،
تو کاری کردی که هوشم وه خوم،
نیه دی هه مه اوشم تو بخن،
بخن وه حال و روژی که وه سرم هاوردی،
تونو او عشقه ده دورو بین ثابت بی،
بچو عیب نیره سپارمت خدای بانه سر،
فقط اوه زاند که چه روژیلیگ دامه سر.
متن میانی(کروس):
نیه زانم چه بدی ارات داشتم که چیدن،
نیه زانم ارا هر کوره ی که چم تو نیدن،
نیه زانی حالم گنه قلبم سنگینو باری غمه،
نیه زانی که چیدنو پشتم شکانیدو خمه،
نیه زانم چه بدی ارات داشتم که چیدن،
نیه زانم ارا هر کوره ی که چم تو نیدن،
نیه زانی حالم گنه قلبم سنگینو باری غمه،
نیه زانی که چیدنو پشتم شکانیدو خمه.2

عشق منالی

در این لحظه شما را به شنیدن آهنگ جدید هنرمند بهنام سکوت بنام «عشق منالی» با کیفیت عالی دعوت می نماییم.
رپ کوردی | دانلود آهنگ با کیفیت های 320 و 128

سلام عشق اولم مه وه یادت تی
یه دفتر خاطره ولید درم وه کارد تی
چند خطی پراکنده اراد خونم گوشی بیه
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن کامل این آهنگ:

(عشق منالی)

 

سلام عشق اولم مه وه یادت تی

یه دفتر خاطره ولید درم وه کارد تی

چند خطی پراکنده اراد خونم گوشی بیه

خوت زانی ناو مرام ایمه فراموشی نیه

و او روژه که دیمه سد عقل وه سرم چیه

گیج و سر بیمه چمان جسمم وه گردم نیه

همیشه هامه سر کویچه دان کیشیکت دم

جوره سایم پشت سرت هرکوره بچیدن تیه م

صدای تو شنفم چاوم فقط تو دویند

ایواریل هایده ناو بلوار و منیش وه شویند

تو گرده دالگد رفیقیلد همساییل

منیش تنیا گرده خوم نیشه مه ژیر ساییگ

وه دور سیلد کم هز کم ارای تو

وه دست بارم هرچی درم کمه فدای تو

قند وه ناو دلم آو بو گرده هر خنه ی تو

شو و روژ نیرم کشتیه سم دغدغه ی تو

مه بی تو صد دفعه مردمو

هرچی خاطره س بردمو

دسه تنیایی گردمو

بویش ارا نیه چی له فکرمو

مه بی تو صد دف مردم

هرچی خاطره س بردم

دسه تنیایی گردم

بویش ارا نیه له فکرم

عشقمان پاک بی بدون کلک

یه روژ قرار هیشتیم ناو پارک فدک

وه بانه یه نیمکتی وه لای یک نیشتیم

ارای آینده قول و قراری هیشتیم

چند مانگ گذشت مه چیمه سربازی

تونیش بیده دانشجو دانشگای رازی

وه خدمت اراد نامه کل کردیام

ولی هیچوقت هیچ جواوی نیه گردیام

اجباری تمام و هاتمه دره دانشگا

تو نیه زانی چه وه سرم هات درده گد

وختی وه دور دیم ناو کلک حلقه گد

نفسم بن هات چاویلم تر بی

وه نوای چاوم رویام پرپر بی

ارادان آرزوی خوشبختی کردم و

هرچی خاطره گرده یک داشتیم بردم

مه بی تو صد دفعه مردمو

هرچی خاطره س بردمو

دسه تنیایی گردمو

بویش ارا نیه چی له فکرمو

مه بی تو صد دف مردم

هرچی خاطره س بردم

دسه تنیایی گردم

بویش ارا نیه له فکرم+ نمایش همه خواننده ها
جدیدترین آهنگها