(فول آلبوم) تمام آهنگ های عباس کمندی

فول آلبوم تمام آهنگ های عباس کمندی با کیفیت های مختلف + متن هر اهنگ و دانلود بصورت یکجا و رایگان در همین صفحه.


تمام آهنگ های عباس کمندی بصورت یکجا + پخش آنلاین آهنگ ها.

(فول آلبوم عباس کمندی) تمام آهنگ های عباس کمندی در این صفحه

دانلود تمام آهنگ های عباس کمندی (جدید و قدیمی) فول آلبوم یکجا

1

نتوری

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی «نه‌توری» (نتوری)
بهمراه متن کامل آهنگ

ئه‌م ماله هه‌ژاریمه به‌سرما نه‌روخه‌نی نتوری
سه‌ر له‌خومو له‌مالو منالم نه‌شه‌وه‌نی نتوری
ئه‌م ماله به‌بونه‌ی توه به‌رپایه ئه‌زیزم ئه‌زیزم
لانه‌کی فقیرانیه بومی نه‌رمه‌نی نتوری
( متن کامل این آهنگ‌ در ادامه مطلب )

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ نتوری از استاد عباس کمندی:

+ ترجمه فارسی

ئه م ماله هژاری مه، به سه رما نه ره فینی، نه توری
(این زندگی درویشی را از من نگیر، قهر نکن)
سه ر له خوم و له مال و منالم نه شه وینی، نه توری
(خودم و زندگی و فرزندانم را آشفته نکن، قهر نکن)
ئه م ماله به بونه ی تویه به ر پای ئه زیزم، ئه زیزم
(این زندگی به خاطر توست که بر پاست و ادامه دارد عزیزم )
ماله کی فه قیرانه ی بومی نه ره مینی، نه توری
(کلبه فقیرانه من را بر سرم خراب نکن، قهر نکن)
نه توری ، نه توری ، کچه نه توری
(قهر نکن، قهر نکن، دختر زیبا قهر نکن)
وه لله نیه سم تاقه ته دووری،
(والله که ندارم طاقت دوری)
بی لله نیه سم تاقه ته دووری،
(بالله که ندارم طاقت دوری)
تو بلی شاخی مار، شیری مه لیچک بوت ئه سینم، نه توری
(تو بگو شاخ مار! ، شیر گنجشک! (استعاره از شیر مرغ تا جان آدمیزاد) برایت فراهم می کنم، فقط قهر نکن)
تو گیانه بوئه، هه ر به خودا بوت ده ره هینم، نه توری
(تو حتی جان بخواهی برایت فدا خواهم کرد، فقط قهر نکن)
بو شه رته که دیسان وه کوو جاران، تو  له لام بی ئه زیزم،
(به شرطی که از حالا در کنارم باشی همچون گذشته عزیزم)
ئاوازی هه زار بولبولی شه یدات بو ئه خوونه م، نه توری
(بانگ هزار بلبل شیدا برایت سر می دهم، قهر نکن)
نه توری ، نه توری ، کچه نه توری
(قهر نکن، قهر نکن، دختر زیبا قهر نکن)
وه لله نیه سم تاقه ته دووری،
(والله که ندارم طاقت دوری)
بی لله نیه سم تاقه ته دووری،
(بالله که ندارم طاقت دوری)
به ینی مه ن و تو حه یفه که ته کی به شه که نین، نه توری،
(حیف است که کسی میان من و تو را کسی بر هم بزند، قهر نکن)
مه یلانه که ده ل ویمه له یه ک تر به نونین، نه توری،
(نگذار که دل ما را از یکدیگر آزرده کنند، قهر نکن)
به مه گره له تاله و ته شری خه یالی به خه لان، ئزیزم،
(به طعنه و متلک های بخیلان و حسودان توجهی نکن عزیزم)
روژه ک نیه سه د لانه له سه د لا نه شونین، نه توری،
(روزی نیست که حسودان لانه ای (خانه ای) را خراب نکنند، قهر نکن)
نه توری ، نه توری ، کچه نه توری
(قهر نکن، قهر نکن، دختر زیبا قهر نکن)
وه لله نیه سم تاقه ته دووری،
(والله که ندارم طاقت دوری)
بی لله نیه سم تاقه ته دووری،
(بالله که ندارم طاقت دوری)

ارسالی دوست عزیز آراد کردی

 

 

 

 

 

ئه‌م ماله هەژاریمە بە سەرما نەرووخێنی، نەتوری 
سەر لە خوم و لە ماا و منالم نەشیوبنی، نەتوری 
ئەم مالە بە بونەی تووە بەرپایە، عەزیزم، عەزیزم
لانەیکی فەقیرانەیە بومی نەرمینی 
نەتۆری، نەتۆری، کچێ نەتۆری 
وەڵا نیەسم تاقەتێ دووری، 
بیلا نیەسم تاقەتێ دووری، 
تۆ بلێ شاخی مار ، شیری مەلیچک بۆت ئەسێنم نەتۆری
تۆ گیانت بوێ، هەر بە خودا بۆت دەرئەهێنم نەتۆری 
بەو شەرتە کە دیسان وەکوو جاران، تۆ لە لام بی عەزیزم،
ئاوازی هەزار بولبولی شەیدات بۆ ئەخوێنم نەتۆری، نەتۆری
نەتۆری، کچێ نەتۆری 
وەڵا نیەسم تاقەتی دووری
بیلا نیەسم تاقەتی دووری
بەینی من و تۆ حەیفە کە تێکی بشکێنی نەتۆری،
مەیڵانە کە دڵ وێمە لە یەکتر بنوێنین نەتۆری، 
گوێ مەگەرە لە تانە و تەشری خێڵی بە خێڵان عەزیزم،
ڕۆژێک نییە سەد لانە لە سەد لا  نەشوێنی نەتۆری، 
نەتۆری، کچێ نەتۆری 
وەڵا نیەسم تاقەتی دووری
بیلا نیەسم تاقەتی دووری

 

2

هوهو کاله به ی

شنوده آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «هوهو کاله به‌ی» باشیم.
بهمراه متن کامل آهنگ

ده رمانی زامان ده رده که ی کاریم
هه ورازی ناله ی شه وان بیداریم

::. پیشنهاد موزیک کردی .::

دانلود آهنگ  

 

متن آهنگ هوهو کاله به‌ی از عباس کمندی :

ده رمانی زامان ده رده که ی کاریم
هه ورازی ناله ی شه وان بیداریم
راحه تی جه سه ی هو هو کاله به ی، مه ینه ت باره که م
ته سکینی دله ی هو هو کاله به ی ، پر جه خاره که م
نه سال و نه مانگ ئای ئای کاله به ی،نه روژ و نه شه و
نه ساتی ئارام هو هو کاله به ی، نه ده قیقه ی خه و
نه سال و نه مانگ ئای ئای ده ردو لیم،نه روژ و نه شه و
نه ساتی ئارام هو هو کاله به ی، نه ده قیقه ی خه و
ناسک ته داره ک فه سلی به هاره
شیرین ئارایش هه رد و کوساره
بو که سی خاسه هو هو کاله به ی، هه وا و سه یری باخ
له دوری ئازیز هو هو کاله به ی، نه یبی ئاخ و داخ
هه ر سه ر سه راوی ئای ئای ده ردو لیم بوی توی لی نایی
سه رچاوگه ی وشک وی هو هو کاله به ی، ئاو تی نه زایی
شه وی به یادی ژینی رابردو
به یادی گولی عومری با بردو
سه ری بکیشه هو هو کاله به ی، هه وارگه ی ویران
که تاریکتره هو هو کاله به ی ، له دیده ی کویران
بزا یاره که ی ئای ئای ده ردو لیم، کونه هاوده مت
چون بوه ته یاری هو هو کاله به ی، دیرینه ی خه مت
وه تاجیل کردت مه یلی جیایی
نه تدا فرسه تی گه ردن ئازایی
ده رکه وته مه حشه ر هو هو کاله به ی، ده ینی جه مالت
به رناده م له ده س هو هو کاله به ی، داوینی خالت
حه سره تان یه ک یه ک ئای ئای ده ردو لیم، وه دل مانده خوم
نامه ی سه ر وه مور هو هو کاله به ی، که س نه خانده خوم

ارسالی دوست عزیر بختیار از سقز

 

3

به ینی منو تو

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «به‌ینی منو تو»
آهنگ نوستالژی
متن آهنگ + ترجمه فارسی

به ینی مه ن و تو، مه ن و تو نه بوو
(بین من و تو هرگز اختلاف نظری وجود نداشت)
باسی جی یایی گوفت و گو نه بوو
( بحثی در مورد جدایی نبود)
(متن کامل آهنگ + ترجمه فارسی در ادامه مطلب)

به مناسبت سالروز درگذشت استاد

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ به‌ینی منو تو از عباس کمندی:

به ینی مه ن و تو، مه ن و تو نه بوو
(بین من و تو هرگز اختلاف نظری وجود نداشت)
باسی جی یایی گوفت و گو نه بوو
( بحثی در مورد جدایی نبود)
دی سان مه ن و تو مه ن و تو مانه
(اما الان بین من و تو اختلاف نظر وجود داره)
باسی جی یایی گوفت و گو مانه
( و درباره ی جدایی بحث می کنیم )
هه ر بای که ی مه یو له سه ر کوی له ی لاخ
( هر بادی که می وزد از سوی کوی دلبر (لیالخ))
مه نیش بو بایه ده به م خوش ده ماخ
( من هم با وزش اون باد پر نشاط می شوم)
هه‌ر بای کی مه‌ یو گول پی ئه ‌شن یو
هر بادی که می وزد و گل ها را می شکفد))
یاخوا ئا‌و بایه رو به کا به ر تو
(از خدا میخوام اون باد به سمت تو بوزد)
هه‌ر بای کی مه یو گول پی زایه بوو
هر بادی که می وزد و گل ها را پژمرده می کند)
یاخوا ئاو بایه کوتا مایه بوو
(خدایا اون باد کوتاه عمر باشه)
دیه‌م، نه‌ و نه‌ مام، نه و توره ساوه
(چشم من، نهال جوان، نوزاد تازه متولد شده)
په‌ ژارت له بان ئه‌م ده ل مه لاوە
(فکر و خیالت و غصه را از روی دلم بردار)
دی تم راده بری ژه ر ژه ئاسایی
(دیدم چون کبک خرامان از کنارم رد می شوی)
نه سه لامه ت هه‌س، نه‌ مه‌رحه ‌بایی
(نه سلامی می کنی و نه احوال می پرسی)
ته‌ بل و نه ‌قاره ی روسوایی م له ده ن
(رسوایی من را جار بزنید) 
خه‌به‌ر شه‌ی دایی م به شار و ده به ن
(خبر شیدایی ام را در شهر و روستا پخش شد)
موره به‌د نامی به‌ن له په شانی م
(مهر بد نامی بر پیشانی ام زنید)
جار به ده ن بی ژن شه ت و ره وانی م
جار بزنید که من مجنون و دیوونه ام))
یان مه ‌سلووب م که‌ن مه سیح ئاسایی
(یا مرا مانند مسیح بر صلیب بکشید)
مه حاله ئازیز مه‌یلی جی ایی
(محال است عزیزم لحظه ای فکر به جدایی)

ارسالی دوست عزیز آراد کردی

 

به‌ینی منو تو منوتو نه‌بو 
باسی جیایی گوفتوگو نه‌بو
دیسان منو تو منوتومانه
باسی جیایی گوفتوگومانه

 

4

تو چاوت نه یشه

بشنویم آهنگ استاد عباس کمندی بنام «تو چاوت نه‌یشه» رو به مناسبت دوم خرداد سالروز درگذشت زنده یاد کمندی
::. روحش شاد و یادش گرامی .::

تو چاوت نه‌یشه عالی به که‌یفه
با چاو من بیشه که‌س نایژه حه‌یفه
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ  

 

متن اهنگ + ترجمه فارسی:

غوغای چشم است این ترانه، ترجمه فارسی خدمت دوستان:
تو چاوت نه یشه، عالی به که یفه
(چشمهایت به دردی مبتلا نشود، زیباست و مایه خوشبختی)
با چاو من بی شه، که س نایژه حه یفه
(بگذار چشمهای من به درد مبتلا شوند، زیرا کسی نمی گوید حیف است)
خودا نه که رده، دیه و بکاد ئیش
(الهی چشمهایت به درد مبتلا نگردد)
دیه ی من له جه ی، دیه و بداد ئیش 
(به جای آن چشم ها، چشم های من درد دار شود)
خودا نه که رده بلا گیانت بو 
(الهی که به بلایی گرفتار نشوی)
هه ر بلا نه سیب دوشمنانت بو 
(هر چه بلاست بر سر دشمنانت بیاید)
کالی بو خاطر ئه والان له کو 
(دلبر زیبا رو الهی به خاطر کوی آوالان هم که شده)
هه رگیز نه بینم داخی دیه ی تو
(هرگز نبینم نارحتی دیدگان تو را)
 هه ر ده ردی بو تو، تی ته خواره وه
(هر درد و بلایی که از اسمان به خاطر تو نازل می شود)
ئه ی کی شم به گیان، به سه د باره وه 
(صد باره به جان خریدارم)
چاوی تو قیبله ی ئیشق و دل داری 
(چشمان تو قبله ی عشق و دلدادگی است)
چاوی من چاوکه ی، گریان و زاری
(اما چشمان من چشم های محکوم به گریه و زاری)
 من چاوم بو چه س، ئه سرین به ر ژنی 
(من چشم را چرا بخواهم؟ برای اینکه اشک بریزد)
با چاو تو خوش بی، دنیا بوونی 
(الهی چشمان تو سلامت باشند تا دنیا را ببینند)
تو چاوت نیشی، قیبله ی دلانه 
(چشمانت به دردی مبتلا نشوند که قبله دلهاست)
با چاو من بی شی، دائیم گریانه
(الهی چشمان من به درد مبتلا شوند چرا که دائما گریانند...)

ارسال دوست عزیز آراد کردی

 

5

حکم قاضی

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «حکم قاضی»(به‌رزه کولیله)
+ متن کامل آهنگ + ترجمه فرسی

تا کەی بنالیم ئازیزم ژ هیجران و دەرد
( تا کی من بنالم عزیزم، ز دوری و درد)
تا کەی بکیشم ئازیزم هەناسان سەرد
( تا کی من بکشم عزیزم نفسان سرد)
( متن کامل و ترجمه فارسی در ادامه مطلب)
::. درخواستی مخاطبین .::

دانلود آهنگ  

 

متن اهنگ به‌رزه کولیله از عباس کمندی:

تا کەی بناڵێم ئازیزم  ژ هێجران و دەرد
( تا کی من بنالم عزیزم، ز دوری و درد)

تا کەی بکێشم ئازیزم هەناسان سەرد
( تا کی من بکشم عزیزم نفسان سرد)

تا چەن بواچم خودای بانی سەر
( ای خودا تا کی من این چوری سر کنم)

یا مەرگ یا تاقەت یا وەسل دڵبەر
( یا مرگ، یا صبر، یا وصل به دلبر کنم)

تا کەی چاوانم جیا ژ خەو بو
( تا کی خواب نیاد به چشمای من)

بەرزە کۆ لیلەم ڕەفێق شەو بو
( رفیق شبم بود کوه بلند{لیلاخ} من)

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە ڕازی
( نه خدا رو خوش میاد عزیزم، نه منم راضی)

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی
( نه فتوای شرع است عزیزم، نه حکم قاضی)

دیەم دڵدارم ئازیزم کەی منم هۆی تەور
( ای چشمانم، دلدارم،عزیزم، کی منم باعث این وضع)

من وە سزاو دەرد ئازیزم تۆ وە جەفاو جەور
( من (گرفتار) درد و تاوانم عزیزم،تو هم (باعث) جفا و زجر(من هستی)

دیەم ئێش زام حەسرەتان بەردە
( ای چشمانم، درد زخم حسرت هارو ول کن)

شەڕت و بەقاو بەین ژ بەین نەبەردە
( ولی شرطو اعتمادو قول رو از بین نبر)

نزاش کاریەن دوعاش مەبۆ گیر
( دعاهاش قبول میشن ، همون دعاها منو می گیرن)

لە دەرگای خودا و شێخ و شەخس و پیر
( از درگاه خدا و شیخ و شخص و پیر)

نه کاری نەبو ئازیزم نزام کاری بو
( نه(خدارو شکر) دعاش قبول نشد،(بلکه) دعام قبول شدن)

قەبوڵێ دەرگای ئازیزم حەق تەباری بو
( قبول درگاه خداونئ متعال شدن عزیزم)

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە ڕازی
( نه خدا رو خوش میاد عزیزم، نه منم راضی)

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی
( نه فتوای شرع است عزیزم، نه حکم قاضی)


 له بەر باڵای تۆ ئازیزم مەیل وە کەس نیە
( بخاطر تو عزیزم ، به کسی میل ندارم)

بەر لە تۆ بۆ من باوانم باڵا دەس نیە
( بعد تو برای من عزیزم، دیگه کسی نیست)

با عالەم بێژن تەنیا و بێ کەسە
( بزار همه بگن تنها و بی کسه)

مەیل تۆ تەنیا لە عالەم بەسە
( همین که من تو رو میخوام توو (هر دو) دنیا کافیه)

بەسەن های بەسەن سەزام کافیەن
(بسه های بسه زجر دادنم کافیه)

چینێ زیاتر بێ ئینسافیەن
( از این بیشتر دیگه بی انصافیه)

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە رازی
( نه خدا رو خوش میاد عزیزم، نه منم راضی)

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی
( نه فتوای شرع است عزیزم، نه حکم قاضی)

ارسالی دوست عزیز یاسین خیرخواه

 

تاکەی بناڵێم ئازیزم جە هێجران و دەرد
تا کەی بکێشم ئازیزم هەناسان سەرد
تا چەن بواچم خودای بانی سەر
یا مەرگ یا تاقەت یا وەسل دڵبەر
تا کەی چاوانم جیا جە خۆ بۆ
بەرزە کۆلیلەم ڕەفێق شەو بۆ

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە ڕازی
نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی
دیەم دڵدارم ئازیزم کەی مەوەوی تور
من وە سزاو دەرد باوانم تۆ وە جەفاو جەور
دیەم ئەیشە زام حەسرەتان بەردە
شەڕت و بەقاو بەین جە بەین نەبەردە

نەزاش کارین دوعاش مەبۆ گێڕ
لە دەرگای خودا و شێخ و شەخس و پیر
با کاری نەبو ئازیزم نزام کاری بو
قەبوڵ دەرگای ئازیزم حەق تەباری بو
نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە ڕازی
نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی

بەر جە باڵای تۆ ئازیزم مەیل وە کەس نیە
بەرلە تۆ بۆ من باوانم باڵا دەس نیە
با عالەم بێژن تەنیا و بێ کەسە
مەیل تۆ تەنیا لە عالەم بەسە
بەسەن های بەسەن سەزام کافیەن
چینە زیاتر بێ ئینسافیەن

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەنە رازی
نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی

 

حکم قاضی زنده یاد عباس کمندی

عباس کمندی آهنگ حکم قاضی

 

6

بو له من یاخی

در این ساعت شنونده آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «بو له من یاخی» باشیم.

بو له‌ من یاخی تۆ گولی نو باخی 
گولی نوباخی یه‌ تویه‌ن گوله‌ گه‌لواخی
فکر و خه‌یاله‌ن وه‌سواسه‌ی ده‌روون
جه‌سه‌م کردووه‌ ئازیز دییه‌ وه‌جه‌یجوو
::. متن کامل آهنگ در ادامه مطلب .::

دانلود آهنگ  

متن آهنگ بو له من یاخی از عباس کمندی : 

بو له من یاخی، گلی نوباخی، تو گولی ناو باخی
(چرا از من گریزانی، گل نو باغ، تو گل باغ منی)
گلی نوباخی یه تویه ن، گوله گهڵ واخی
(گل نوباغ من تو هستی، گل ترین گل بیا)
فکر و خه یالان، وه سواسه ی ده روون
(فکر و خیال تو ، و وسوسه درونم)
جه سه م کرده وا وا ئازیز، دیه وه ک جه یحوون
(جسمم را تکه تکه کرد و چشمانم مانند جیحون)
سوزان مه سوزن، وه ته جانه وه
(جان عاشقت را مسوزان)
وه دی هه ناسه ی ئازیز، حه سره تانه وه
(وگرنه آه خواهی کشید و حسرت خواهی خورد عزیزم)
اوو سوزه وه شه ن، له هه ردوو سه ر بوو
(آن سوز عشقی خوب است که دو طرفه باشد)
نه ک من بسووتیم ئازیز، یار بی خه به ر بوو
(نه اینکه من بسوزم و یار بی خبر باشد)
سه د خوزگه ئازیز، ساتی وه بی خه م
(صد بار آرزو دارم عزیزم، لحظه ای بی غم باشم)
سیوور بالاکه ت ئازیز، که س نه دیه م وه چه م
(تا کنون مانند سایه قد تو را عزیزم در چمن و صحرا ندیده ام)

ارسال دوست عزیز آراد کردی

 

7

گولی زرد و سور

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «گولی زرد و سور»

به تفه‌نگی به‌رنو بانه چول ئه‌که‌م
ئه‌م شه‌ره له سه‌ر نه‌رمو نول ئه‌که‌م

دانلود آهنگ  

 

عباس کمندی گولی زرد و سور

گولی زرد و سور عباس کمندی

8

نباته ن شیرین

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «نباته‌ن شیرین»
شاعر زنده یاد هنرمند میرزا شفیع مصدق 

نَباتِن شیرین وِی نَباتِن شیرین
دَهَن چشمه سار حَیاتَن شیرین
شیوه مَحبوبی وِی تَمامَن شیرین
بالاتی وه بَرز نمامَن شیرین
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

آهنگساز هنرمندان گروه کامکارها
شاعر : زنده یاد میرزا شفیع مصدق 

 

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ نه‌باته‌ن شیرین از عباس کمندی:

نباِتن شیرین ِوی َنباِته ن شیرین
(شیرین من به راستی مانند نبات شیرین است)
د َهن چشمه سار َحیاَته ن شیرین
(دهانش چون چشمه ای است که از آن حیات می جوشد)
شیوه َمحبوبی ِوی َتماَمه ن شیرین
(رفتار و منش محبوبان را دارد و به کل شیرین است)
بالاتو له َبرز نماَمه ن شیرین
(قد و قامت بلند شیرین  چون نهال سربلندی است)
شیدایی شیوه و روی ووی پری سامت به م
(واله و شیدای روی چون پری اش شده ام)
دیوانه ی جه بین وینه ی جامت به م
(مجنون چانه چون جام شرابش شده ام)
زام َزده ی َکمان وی ابروی َچفِتت به م
(زخم خورده ی کمان ابروی پیوسته ات شده ام)
حیرانی َخرامان شیرین َرفِتت به م
(سرگردان راه رفتن خرامان خرامانت شده ام)
مخموری دیه ی وی َمستی سیات به م
(مست و مخمور چشمان سیاهت شده ام)
بی هوش ِنگای وه ناز ِنگات به م
(بی هوش از نگاه و ناز نگاهت شده ام)
فدای گردن لول ُزلفی خاوت به م
(فدای پیچ و خم موهای پریشانت شده ام )
چه به رای دیده م چه رخی چاوت به م
 (محو گردش چشمانت شده ام)
هه ل سه وا له شوق ووی کژوانه شیرین
(عاشق به کوه می رود از شوق شیرین (کنایه از فرهاد کوه کن) )
ووی ووی جه ابروی قطرانه شیرین
(ای وای از ابروی یکدست سیاه (مانند قیر) شیرین)
هاوار له موژه ی ووی هونباری شیرین
(ای داد از مژگان آغشته به خون ( ِعاشق) شیرین)
دیده ی له پرشنگ روخساره شیرین
(چشمانی که پر اشک است از رخسار شیرین)

ارسالی دوست عزیز آراد کردی

 

 

 

 


نَباتِن شیرین وِی نَباتِن شیرین
دَهَن چشمه سار حَیاتَن شیرین
شیوه مَحبوبی وِی تَمامَن شیرین
بالاتی وه بَرز نمامَن شیرین

شَیدایی شیوه و بِرو وِی پَری سامت بام
دیوانه‌ی جه‌بین وینه‌ی جامت بام
زام زَده‌ی کَمان وِی ابروی چَفتِت بام
حَیرانی خَرامان شیرین رَفتِت بام

مخمور دیه‌ی وِی مَستی سیات بام
بیهوش نِگای وه ناز نِگات بام
فِدای گرده لولی زُلفی خاوت بام
چَم رای دیده چَرخی چاوِت بام

تا کی بنالم ژه هجران و درد
تاکی بکیشم هناسانی سرد
تا چَن بواچِم خدای بانی سر
یا مرگ یا طاقت یا وصل دلبر

ارسال دوست عزیز حمید

9

آلبوم گلاویژ

دانلودآلبوم بسیار زیبا و ماندگار گلاویژ از زنده یاد استاد عباس کمندی
اثری از: گروه کامکارها و عباس کمندی

::.پیشنهاد موزیک کردی .::

آهنگها : گه لاویژ - ناسکی سوک - مه یل جیایی - سنجانه - گول گه لواخی
- کاله به ی- په روه رده ی ناز - ده سره به له نگه ر
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10

گوله دیهاتی

شنونده یکی از آهنگهای‌ ماندگار زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «گوله دیهاتی» باشیم.

له قه‌ن شیرین تر مه‌گه‌ر نباتی + متن کامل آهنگ ‌و لینک ‌مستقیم برای دانلود

وە سەرگەردو بم گولە دیهاتی
لە قەن شیرینتر ئەلەی نەباتی
ئەو خەنەی کردت دوارە خەنەوە
عەزیزی وەلای خوا و بەندەوە
وە گولە دیهاتی بی وە نازەو بی
(متن کامل آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ  

 

متن آهنگ گوله دیهاتی از عباس کمندی:

وە سەرگەردو بم گوڵە دێهاتی 
لە قەن شیرینتر ئەڵەی نەباتی
ئەو خەنەی کردت دوارە خەنەوە
عەزیزی وەلای خوا و بەندەوە
وە گوڵە دێهاتی بێ وە نازەو بێ 

کێش و هەوریەکەت لێرە ماوە جێ
هەر باێی مەیو لە باخانەوە 
ئەپێچکێ وە زوڵف خەرامانەوە
هەر بایێ مەیو لەسەر ئەو کێوە 
بۆی عەتر عەبیر زوڵفی تۆی پێوە

وە گوڵە دێهاتی وە گوڵ پەروەردە 
شەماڵ بۆم دێنێ بۆی تۆ لەو هەردە
وە سای ئەو ساوە دیەم تۆی نەدیوە 

کار و زندەگیم لە دەس دەرچیوە ♫♪

وە سەرگەردو بم سەوزەکەی لێو چەم
پێما بڕوانە با خەفەت نەخوەم ♫♪
وە گوڵە دێهاتی وە گوڵ پاکنی
تەڵای دەستە و شار ژیر خاکەنی 
کردوتە وە بان بەرزە قەڵایێ

نە سڵامەت هەن نە مەرحەبایێ 
کردوتە سەربان وەک خانی خانان
دەس ئەوسای کەمەر ڕێک و پێک و جوان
نیو نیگای چاوت لەو بانە بەرزە
ترشە وەک ڕێواس فێنک وەک تەرزە 

11

خوا رو له ده س

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «خوا روله ده‌س کارگان گه‌ردون»

خوا روله ده‌س کارگان گه‌ردون
سه‌ر چه‌له‌ی ره‌یحان بریا بو مه‌یمون
12

خه و ئه بینم

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «خه ‎و ئه‌بینم»

نازانم‌ راسه یا خه‌و ئه بینم
کژاوه‌ی لیلی هاته سه‌رینم
13

کیژی لادی

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «کیژی لادی»

کیژی لادی هام بە تاسەی پەلکە رەش سەرشانەکەت
هام بە تاسەی دەم بەیانی بوی تەنوری نانەکەت
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ کیژی لادی از عباس کمندی:

کیژی لادێ هام بە تاسەی پەلکە ڕەش سەرشانەکەت
هام بە تاسەی دەم بەیانی بۆی تەنوری نانەکەت
هام بە تاسەی بۆنی مێخەک، تۆی تورەنجی شاڵەکەت
ڕەنگی سوخمە و سینە پۆش و بازنە و خڕخاڵەکەت
سەردەمێکە دوور لە باڵات وا لە شارانا ئەژیم
ژین؟ چ ژینێ؟ چاوەکانم گیرۆدەی ئاخر شەڕیم
جار بە جارێ دێتە بیرم ژینی ڕابردوم لە دێ
سێبەری دار و تەلان و خەیزەڵانی دەوری ڕێ
خوڕخوڕی فرمێسکی حەسرەت جا لە چاوم دێتە خوار
بۆ خۆم و بۆ بەختی سەرگەردانم ئەگریم زاری زار
کیژی لادێ هام بە تاسەی پەلکە ڕەش سەرشانەکەت
هام بە تاسەی دەم بەیانی بۆی تەنوری نانەکەت
هام بە تاسەی بۆنی مێخەک، تۆی تورەنجی شاڵەکەت
ڕەنگی سوخمە و سینە پۆش و بازنە و خڕخاڵەکەت
دڵ تەنگم بۆ لێوی ئاڵ و دوو دیە شەرمینەکەت
بۆ دەم ئێوارانی حەوش و سۆزی مەڕ دۆشینەکەت
کیژی لادێ سەختە دووریت، تالە ڕەنجی ڕۆژگار
ناحەزە دووری وڵات و ناخۆشە ژینم لە شار
وەختە کوێراییم دەرێ هاکا دڵم بێ بە کەواو
هێندە تینوی ئاوی کێوم پڕ بە تاسەی کانی ئاو

 

14

سوزه هی سوزه

شنونده آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «سوزه هی سوزه»

وه‌سه ئه‌وه ساوه ئازیزم نه‌تم ئه‌دی به چاو
ئه‌ی رو نه‌تم‌ئه‌‎دی به‌چاو ژیانه‌م یه‌ک سه‌ر
له م بووه به زوو خاو
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ  

متن اهنگ سه‌وزه هه‌ی سه‌وزه عباس کمندی:

وه سه ئه وه ساوه ئازیزم
ده ل له تو دوره
ئازیز ده ل له تو دوره
ئه س دره دی شو ده ردو له م
ئه فتاو بی نوره
ئازیز ئه فتاو بی نوره
وه سه ئه وه ساوه ئازیزم
نه تم ئه دی به چاو
ئه ی رو نه تم ئه دی به چاو
ژیانه م یه ک سر درده و له م
له م بوو به زوو خاو
هه ی رو له م بوو به زوو خاو
شیرینه سه وزه 
سه وزه کی له و چال
بروانه په مه و
ئازیز به خه فه ت مه خه و
هه ی رو به خه فه ت مه خه و
او خوه شه تاوه درده و له م
گول له گول زاران
ئازیز گول له گول زاران
چه منان له به ر درده و له م
چه تری چه ناران
ئازیز چه تری چه ناران
مات و مه لوله م درده و له م
هه ر رو رو یاره
ئازیز هه ر رو رو یاره
ئاره زوی دیته ن درده و له م
بالای تو یاره
هه ر رو بالای تو یاره
شیرینه سه وزه 
سه وزه کی له و چال
بروانه په مه و
ئازیز با خه فه ت مه خه و
هه ی رو با خه فه ت مه خه و
هاته وه پائیز ده ردو له م
هه واران بوو چول
ئازیز هه واران بوو چول
بی تو خوش نیه ن دردو له م
دره ی چه م و دول
ئازیز دره ی چه م و دول
یاران گه شت خه مین ده ردو له م
په ریشان حاله ن 
ئازیز په ریشان حاله ن
مه لان گه شت مان چوون ده ردو له م
سه ر له ژیر باله ن
ئازیز سه ر له ژیر باله ن
شیرینه سه وزه 
سه وزه کی له و چال
بروانه په مه و
ئازیز با خه فه ت مه خه و
هه ی رو با خه فه ت مه خه و
ماله کو بو  به که م ده ردو له م
له بیاوان له به ر
ئازیز له بیاوان له به ر
په لاشی له سیم ده ردو له م
کوله که ی له زه ر
ئازیز کوله که ر له زه ر
ده له بانی که م ده ردو له م
وه زه رده خه نه
هه ی رو وه زه رده خه نه
له شی پا یه په ی ده ردو له م
وه مه خه ک به نه
هه ی رو وه مه خه ک به نه
شیرینه سه وزه 
سه وزه کی له و چال
بروانه په مه و
ئازیز با خه فه ت مه خه و
هه ی رو با خه فه ت مه خه و

ارسال دوست عزیز آراد کردی

15

گول چنووری

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «گوله چه‌نووری»

گول وه گول چنووری خانمه‌که‌ی شاره زوری
وه بینو بین ئه‌لا گه‌ردن وینه‌ی بلوری
16

نوروز گول خیزان

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «نوروز گول خیزان»

::. آهنگ نوروزی شماره 6 (نوروز کردی) .::
::. نوروزتان مبارک .::
17

بی بی خانم

دانلود آهنگ استاد عباس کمندی بنام «بی بی خانم»
اجرای قدیمی

کچکت مالی رمانم بی بی خانم
کچکت قلبی سوزانم بی بی خانم

::. پیشنهاد موزیک کردی .::
18

گه لاویژ

شما همراهان گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «گه‌لاویژ» دعوت می کنیم.
7 دقیقه آهنگ مجلسی با کیفیت مناسب + پخش آنلاین

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا
داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا
که‌وتووه‌ته بینمان هه‌و که‌ش و هه‌و کوه
مه‌گه‌ر بای شمال بمگه‌یینی به تو

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ گه‌لاویژ از عباس کمندی:

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا

داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا

که‌وتووه‌ته بینمان هه‌و که‌ش و هه‌و کوه

مه‌گه‌ر بای شمال بمگه‌یینی به تو

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا

داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا

هه‌ر به‌هار وه‌شه‌ن ده‌شت و که‌ژ و کوه

نه وه‌ک چه‌نه‌ی که‌س ته‌نیا چه‌نه‌ی تو

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا

داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا

هه‌ر وه‌خت تاقیه‌که‌ت که‌ج مه‌نی وه سه‌ر

منیش وه‌ک ئه‌لال ده‌شت ئه‌گرمه به‌ر

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا

داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا

لا که‌ره لاوا چاو به ئیشاره

با تازه که‌رمی مه‌یلی دووباره

ئای له گه‌لاویژ به چاو شه‌ر ده‌کا

داوای ملکه‌که‌ی په‌رانپه‌ر ئه‌کا

19

چه رخ چه پ

همراه رسانه موزیک کوردی باشید با آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «چه‌رخ چه‌پ».
20

بو به سالی

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئه‌مه سالیکه له دووریت» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ قدیمی کوردی با کیفیت مناسب + پخش آنلاین
(بو به سالی)

بوو بە سالی بوو بە سالی بوو بە سالی
دی لە دووری تو دەنالی بو هەوالی

 

 

فایل صوتی آهنگ ئه‌مه سالیکه له دووریت:

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ بو به ساله از عباس کمندی:

ئەمه ساڵێکه له دووریت دڵە دێوانەکه کەیله
ئەمه ساڵێکه بێ ئارامه بە دیدارو به مەیله
ئەمه ساڵێکه عەزیزم نوور له چاوانی رەقیبه
چاوی مەجنوونی پەرێشان به تەمای دیتنی لەیله
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
وره گیانه وره گیانه ورەوه فەسلی بەهاره
فەسلی عەیشه فەسلی نازه موسەمی بووته کەناره
وره گیانه وره گیانه که له سەحنی چەمەن و گوڵ
مەی بنووشین گوێ له نەی دەین و بکەین عومری دوباره
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
تۆ چه زانی دڵی زارم له فێراقی تۆ چلونه
من ئەزانم دووری باڵای تۆ چه دەردیکی له شونه
تۆ چه زانی تۆ که هەر کاتێ له لای نەو گوڵێ شادی
من ئەزانم که دڵی من هەر به یادی دڵی کونه
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
من نەمزانی من نەمزانی که به چوون داوی ئەسیرم
من نەمزانی که به یەک ساڵه ئەکا ئێشی به تیرم
ئەمه یەکساڵە تۆ دووری وەکوو سەد ساڵه عەزیزم
من نەمزانی ئەمه سەد ساڵه له داوی تو نەچیرم
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ

 

 

در این لحظه میزبان مخاطبین گرامی موزیک کردی هستیم با دانلود آهنگ قدیمی با صدای استاد عباس کمندی به نام ئه‌مه سالیکه له دووریت.

 امیدواریم بشنوید و از کیفیت دانلود لذت ببرید.

21

جه وری حه بیب

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «جه‌وری حه‌بیب»

ئه‌م کوژه حوکمه ئه‌زانم به‌خدا جه‌وری حه‌بیب
::. پیشنهاد موزیک کردی .::
22

سنجانه

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «سنجانه»
آهنگ نوستالژیک شاد

سنجانه و سنجانه، سنجانه‌که‌د لولو

دانلود تمام آهنگ های عباس کمندی در موزیک کردی

سنجانه و سنجانه، سنجانه‌که‌د لولو

دانلود آهنگ 

23

ئاموزا گیان

دانلود آهنگ استاد عباس کمندی بنام «ئاموزا گیان»
اجرای قدیمی زنده یاد کمندی

هه‌ی ده‌روم ده‌روم دلم ده له رزه ئاموزا گیان
چون به جی بیلم یار گردن زرده ئاموزا گیان
ئاموزا تو بالا به‌رزی ئاموزا تو بو من فرزی
24

عبباس کمندی سه ر ده میکه

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «سه‌رده‌میکه» دعوت می کنیم.
آهنگ کردی غمگین + کیفیت مناسب تقدیم به شما
(آهنگ کیژی لادی)

سه‌رده‌میکه دوور له بالات وام له‌شارانا ئه‌ژیم
ژین چ ژینی چاوه‌کانم گیروده‌ی ئاخر شه‌ریم
(متن کامل این آهنگ درادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ سه‌رده‌میکه:

دانلود آهنگ  

 

 

متن آهنگ سه‌رده‌میکه:

کیژی لادێ هام به تاسه‌ی په‌لکه‌ڕه‌ش سه‌رشانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی ده‌م به‌یانی بۆی ته‌نووری نانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی بۆنی مێخه‌ک تۆی توره‌نجی شاڵه‌که‌ت

ڕه‌نگی سوخمه‌و سینه پۆش و بازنه و خڕخاڵه‌که‌ت

سه‌رده‌مێکه دوور له باڵات وام له‌شارانا ئه‌ژیم

ژین چ ژینێ چاوه‌کانم گیرۆده‌ی ئاخر شه‌ڕیم

جار به جارێ دێته بیرم ژینی ڕابردووم له دێ

سێبه‌ری دارو ته‌لان و خه‌یزه‌ڵانی ده‌وری ڕێ

خور خوری فرمیسکی حه‌سره‌ت جا له چاوم دێته خوار

بۆ خۆم و به‌ختی سه‌رگه‌ردانم ئه‌گریم زاری زار

کیژی لادێ هام به تاسه‌ی په‌لکه‌ڕه‌ش سه‌رشانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی ده‌م به‌یانی بۆی ته‌نووری نانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی بۆنی مێخه‌ک تۆی توره‌نجی شاڵه‌که‌ت

ڕه‌نگی سوخمه‌و سینه پۆش و بازنه و خڕخاڵه‌که‌ت

دڵ ته‌نگم بۆ لێوی ئاڵ و دوو دییه شه‌رمنه‌که‌ت

بۆ ده‌م ئیوارانی حه‌وش و سوزی مه‌ردۆشینه‌که‌ت

کیژی لادێ سه‌خته دووریت تاڵه ره‌نجی رۆژگار

ناحه‌زه دووری وڵات و ناخۆشه ژینم له‌شار

کیژی لادێ وه‌خته جه‌رگم پڕ به دڵ بێ به که‌باب

هێنده تینوی ئاوی کێوم پڕ به تاسه‌ی کانی ئاو

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی غمگین استاد عباس کمندی با نام سه‌رده‌میکه دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

25

ئه ی په روه رده ی ناز

دانلود آهنگ هنرمند زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئه‌ی په‌روه‌‌ رده‌ی ناز»

ئه‌ی په‌روه‌رده‌ی ناز هیجران نه‌دیده
سه‌رت برزو که بونم جه‌یلت
فه‌له‌ک نه‌یشیونه شه‌وه‌ی شیرینت
26

چراغه م شه و بو

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «چراغه‌م شه‌و بو» تقدیم به شما مخاطبین عزیز.

چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو
(چراغ شب هایم شب بو، ای چراغ شب هایم)
شه وی له شووان چی م به رنه شه و بو
(چه شبی باشد آن شب که شب بو در آن باشد)
(متن کامل این اهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ  

متن آهنگ چراغه‌م شه‌وبو:

هیوای ده ل وه توم، شه بوی کورسان
(آرزوی دلم تویی، شب بوی کردستان)
به دوم وه دماو، بوی عه طره یان
(در جستجوی عطر و بوی تو سرگردان بدوم)
ور نه مه زانه م، کارم تمامه ن
(وگرنه می دانم کارم تمام است)
په ی دی داره دوس، خه یالم خامه ن
(برای دیدار دوست خیال خامی دارم)
مه جبورم وه ی تاو، مودارای ده ل که م
(مجبورم که در این لحظه با دلم مدارا کنم)
تا روژه قیامه ت، هه ی گول هه ی گول ک م
(تا روز قیامت دائما ای گل ای گل کنم )
چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو
(چراغ شب هایم شب بو، ای چراغ شب هایم)
شه وی له شووان چی م به رنه شه و بو
(چه شبی باشد آن شب که شب بو در آن باشد)
شایه د بوی زولفت ووی که می به و مه یش
(شاید بوی گیسوانت به من آرامش دهد)
باو کو زامانه ت که م ته ر به کاد ئه یش
(بلکه جای زخمایت کمتر آزرده ام کند)
ئه ر شه و بوی زولفه ت ووی دیده م وو شه و بو
(آری شب بود که گیسوانت را دیدم شب بو)
دای له باو و نه جه م ده ی زیاره ت کو
(باد به آن وزید و ستارگان به دور آن زیارت کردند)
چه نه بو نیام هه ر به بوی شه و بو
(چه قدر به دنبال تو گشتم شب بو (تو را بو کشیدم))
بووی شه مام ئاما نه ته ن زولفه ت بوو
(بوی دستمبو (میوه شمام = نماد بوی خوش) کمتر از بوی گیسوانت بود)
فه دای ئاو خالیق توئش ئه ئافه ریدن
(به قربان آن آفریدگاری که تو را آفریده است)
بوی شه و بو جه بوی تو به ر گزیده ن
(و تو را برای من برگزید)
غه یر جا وه سفی تو کی له ده م جاره ی بوو
(به غیر از وصف تو کی از دهان من کلام دیگری در می آید)
ئه شه ت، زامانت، کاره ت کاری بوو
(در حالی که درد و زخم های تو هر روز کاری تر می شود)
چه راغه م شه ندی ووی چه راغه م شه ندی
(چراغ زندگی ام ای دلربا، ای چراغ زندگی ام ای دلربا)
خه رمان غه م نه کم تو وه شه ن چه ندی
(خرمن های غم های نه چندان کم تو چقدر خوب است!)
تو ریشه ی نه شاط و زی نده گی م که ندی
(تو ریشه درخت نشاط و زندگی من را از جا در آوردی!)
دل ووشی دنیا له ده سه م سه ندی
(و دل خوشی های دنیای من را از من گرفتی!)
تو جامه زو خاو می نه ته م  پو شه ن
(تو باعث شدی جامه ی عذاب و محنت بر تن بپوشم)
تو سیه داره ن و جه سه م پوشه ن
(تو باعث شدی بر تن لباس سیاه بپوشم)
تو مانگه ی ده لم خه لای بر دیده ت
(تو ماه دل من پرده ای بر دیدگانت داری)
تو فرموی سومای نوور دیده که ت
(اجازه بده نور دیده ات مرا ببیند)
تو مه یلی مجنون به س تی وه شانه م
(تو علاقه ای که در مجنون بود با من همراه کردی)
تو جه لوه ی ئافی ت بر له گیانه م
(تو تندرستی و عافیت را از جانم گرفتی)
وو ده ردی هیجران له جه سه م باره ن
(و بار گران درد دوری را بر پیکرم نهادی)
ده ل و وه فای تو هه ر گیره فتاره ن
(و این دل من تا همیشه به وفای تو گرفتار است)

متن ترانه "شه و بو" از آلبوم "پرشنگ" با تنظیم گروه کامکارها
چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو، چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو
چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو
(چراغ شب هایم شب بو، ای چراغ شب هایم)
شه ووی له شووان چی به رنه شه و بو
(چه شبی باشد آن شب که شب بو در آن باشد)
شایه د بوی زولفت ووی که می بی و نه ش
(شاید بوی گیسوانت کمی آرامم کند)
باو کو زامانه ت که م ته ر به کاد ئه ش
(بلکه جای زخمایت کمتر آزرده ام کند)
چه نه بو نیام هه ر به بوی شه و بو
(چه قدر به دنبال تو گشتم شب بو (تو را بو کشیدم))
بووی شه مام ئاما نه ته ن زولفه ت بوو
(بوی دستمبو (میوه شمام = نماد بوی خوش) کمتر از بوی گیسوانت بود)
فه دای ئاو خالیق توئش ئه ئافه ریدن
(به قربان آن آفریدگاری که تو را آفریده است)
توی شه و بو جه بوی تو به ر گزیده ن
(و تو را برای من برگزید)
چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو، چه راغه م شه و بو، ووی چه راغه م شه و بو
ئه ر شه و بوو زولفه ت ووی دیده م وو شه و بو
(آری شب بود که گیسوانت را دیدم شب بو)
دای لی باو و نه جه م ده ی زیاره ت کو
 (باد به آن وزید و ستارگان به دور آن زیارت کردند)
هه ر سه ر سه ر ئاوی توو ئه کی وه ت جه
 (هر چشمه آبی (سردابی) که تو در آن جا داری)
ووک قیبله ی نه مام ئه و ماله جه ت به
(به مانند قبله ای است که در آنجا جای داری)
هه ر سه ر سه ر ئاوی کوتمه ناوی
(هر چشمه آبی (سردابی) که من در آن افتادم)
سه ر چاو که ی ووشک به ی ئاو ته ی نه زاوی
(سرچشمه اش خشک شد و آب از آن نتراوید)
یه خو وا کوره به ی ئه و کانی ئاوه
(انشالله که خشک شود آن چشمه آبی)
تو ته ئا نه شوری ئو ده م و چاوه
(که تو در آن روی زیبای خود را نشویی)

ارسالی دوست عزیز آراد کردی

27
دانلود آهنگ «غه‌م بو به نانم» از زنده یاد استاد عباس کمندی
28

چاروکه

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «چاروکه»
29

غه زال

دانلود آهنگ «غه‌زال» از زنده یاد استاد عباس کمندی

ئه‌ی غه‌زالی چاو که‌ژال، ئاسکی سوکی گه‌ردن به‌خال
دنیا به‌د به درکو دال، ده‌م له شویند وینه‌ی هه‌وال
که‎وان به که‎وان یال به یال، کولان به کولان مال به مال
غه‌زال غه‎ریبم، شیتو دیوانه ته‌نیا و به‌که‌س به جم میالنه
30

کوردستان خوشه

دانلود آهنگ زنده یاد عباس کمندی بنام «کوردستان خوشه»
31

مه م کوژن

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «مه‌م‌کوژن»
32

گوله که م نه خشانم

هم اکنون شنونده آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی به نام «گوله‌که‌م نه‌خشانم» باشید.
این آهنگ شاد رو هم اکنون می توانید با کیفیت خوب دانلود کنید و لذت ببرید

گول چون رووی ئازیز نه‌زاکه‌ت پوشه‌ن
به‌فراوان چون سه‌یل دوو دیده‌م جوشه‌ن
گوله‌که‌م نه‌خشانم شل و مل باوانم
قسه‌و له‌گه‌ل ناکه‌م چونکه نه‌د لاوانم
33
دانلود آهنگ «قافله چی» از زنده یاد استاد عباس کمندی

/// پیشنهاد موزیک کردی ///
34

ئاسکی سووک

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی بنام «ئاسکی سووک»
آهنگ مجلسی با دو کیفیت 320 و 128 | اجرا در سال 2012
با همکاری گروه کامکارها

هه‌ی ئاسکی سووکی له‌سیبه‌ر سل که‌و
هه‌ی هه‌وای به‌رزی ئیلاخان له سه‌ر
(متن کامل اين آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن آهنگ ئاسکی سووک از عباس کمندی:

 

هه‌ی ئاسکی سووکی له‌سیبه‌ر سل که‌و

هه‌ی هه‌وای به‌رزی ئیلاخان له سه‌ر

هه‌ی عه‌نبه‌رین خال سوسه‌نی که‌لاف

هه‌ی رووناکایی ره‌شمالانی جاف

 

چنوور له باخان وه‌نه‌وشه له چه‌م

گول له گولیستان یه‌کیان گرت سه‌رجه‌م

چنوور بو زولفت لوول و په‌شیوه

وه‌نه‌وشه ملکه‌چ خالی سه‌ر لیوه

 

شه‌وان شه‌و ناله روژان رورومه

یه‌کجار په‌ژاره‌ی دوورییه‌که‌ی تومه

وه روژ ئه‌گه‌رم وه هه‌ر حالیک هه‌س

وه شه‌و په‌ژاره‌ت به‌ر ناده‌م له ده‌س

 

وه دوو دیده‌ی مه‌س ئاشووب ئه‌نگیزت

وه به‌رزی قامه‌ت قیامه‌ت خیزت

شه‌رتم به‌و شه‌رته له‌گه‌ل توم که‌رده‌ن

خه‌لاسیم نیه‌ن تا وه روی مه‌رده‌ن

35

بهار و سیران

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «به‌هار و سه‌یران»
36

چاو سیا له یلی

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «چاو سیا له‌یلی»

چاو سیا گیان له‌یلی گیان ئه‌ی لایه که‌ره‌وا
ئه‌ی خیل خانه‌ی خه‌مان باوانم ئه‌ی هاله به‌ره‌وا
37

ئه م کوژه حوکمه ئه زانم

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئه م کوژه حوکمه ئه زانم»

ئەمکــــوژێ حوکمە ئەزانــــم بە خـــودا جەوری حەبیـــــب
بەسە ســــا لە ڕێی خـودا، دەس لە یەخەم بەردە تەبیـــب
+ متن کامل در ادامه مطلب

::. پیشنهاد موزیک کردی .::

دانلود آهنگ  

ئەمکــــوژێ حوکمە ئەزانــــم بە خـــودا جەوری حەبیـــــب
بەسە ســــا لە ڕێی خـودا، دەس لە یەخەم بەردە تەبیـــب


تاڵــــعم نەحسە ئەترســــم کە لەژێــــــر بـــــــاری فـــراق
بمــرم و ڕۆژێ نەبێ دەوڵـەتـــی وەسڵــــم وە نەسیــــــب


وەرە دەستـــت بنــە نێـــو دەستــــم و پێــــکەو بدوێیــــــن
با وەکـــوو سوفــــــرە لە داخـــــا بدڕێ ورگـــــی ڕەقیــــب


چــــاوی فــــەتـــانە و یـــــا نەرگســــی جـــادویە هەتــــە
چوو بە یەک عیشوە ئەدا زاهیدی سەد ساڵــە فەریـــــــب


تـــــا لە تۆ دورە دڵــــی غەمـــــزەدە ئەی ڕاحەتـــی گیــان
مەشرق و مەغـربە مابەینـــــی لەگەڵ سەبر و شەکیــــب


بێ فــەراز نابێ نەشیـــــب،ئەم قســــــــە تەحقیقە بەڵام
من لە ڕێی عەشقی تۆ نەمدی بە خودا غەیری نەشیــــب


شێـــخ ئەگێڕێتــــــــەوە گەر چاوی بە زوڵـــــــفت بکــــەوێ
خرقە و سوبحە بە زونـــــــــــــــــــار و چلیــــپا و ســەلیــب
تاقەتــــــم تاقـــــە لە ژێــــــــر باری خەمــانـــا گوڵەکــــــەم

 

"شێــــخ ڕه‌زای تاڵه‌بانـی"

منبع : یوتیوب

38

خه به ر به رن بو قه ومانم

توجه شما مخاطبین گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «خه‌به‌ر به‌رن بو قه‌ومانم» جلب می نماییم.
5 دقیقه اهنگ نایاب کوردی + کیفیت مناسب تقدیم به شما

ئاشقان له دورو وا دیاره‌ن هه‌ی ره‌نگیان زه‌رد و لیو به باره‌ن
ئای مه‌نعیان مه‌که‌ن ساحب یاره‌ن خه‌به‌ر به‌رن بو قه‌ومانم

آهنگی دیگر از زنده یاد استاد عباس کمندی خواننده، شاعر و کارگردان توانمند سنندجی تقدیم به شما مخاطبین عزیز

دانلود آهنگ 

 

39

بوک رازاوه

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «بوکه رازاوه»
::. نایاب ترین آثار موسیقی کُردی در موزیک کُردی .::

بوکه رازاوه‌ی رویای شیرینم
به جیم مه‌هیله تنیا و پر خیال
40

بو به ساله

دانلود آهنگ استاد عباس کمندی بنام «بو به ساله»
بهمراه متن کامل آهنگ

ئەمه سالیکه له دووریت دلە دیوانەکه کەیله
ئەمه سالیکه بی ئارامه بە دیدارو به مەیله
ئەمه سالیکه عەزیزم نوور له چاوانی رەقیبه
چاوی مەجنوونی پەریشان به تەمای دیتنی لەیله
بوو بە سالی بوو بە سالی بوو بە سالی
دل لە دووری تو دەنالی بو هەوالی
( متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب )

::. درخواستی مخاطبین .::

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ بو به ساله از عباس کمندی:

ئەمه ساڵێکه له دووریت دڵە دێوانەکه کەیله
ئەمه ساڵێکه بێ ئارامه بە دیدارو به مەیله
ئەمه ساڵێکه عەزیزم نوور له چاوانی رەقیبه
چاوی مەجنوونی پەرێشان به تەمای دیتنی لەیله
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
وره گیانه وره گیانه ورەوه فەسلی بەهاره
فەسلی عەیشه فەسلی نازه موسەمی بووته کەناره
وره گیانه وره گیانه که له سەحنی چەمەن و گوڵ
مەی بنووشین گوێ له نەی دەین و بکەین عومری دوباره
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
تۆ چه زانی دڵی زارم له فێراقی تۆ چلونه
من ئەزانم دووری باڵای تۆ چه دەردیکی له شونه
تۆ چه زانی تۆ که هەر کاتێ له لای نەو گوڵێ شادی
من ئەزانم که دڵی من هەر به یادی دڵی کونه
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ
من نەمزانی من نەمزانی که به چوون داوی ئەسیرم
من نەمزانی که به یەک ساڵه ئەکا ئێشی به تیرم
ئەمه یەکساڵە تۆ دووری وەکوو سەد ساڵه عەزیزم
من نەمزانی ئەمه سەد ساڵه له داوی تو نەچیرم
بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ بوو بە ساڵێ
دڵ لە دووری تۆ دەناڵێ بۆ هەواڵێ

41

آلبوم کیژی کورد

هم اکنون شنونده آلبوم زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «کیژی کورد» در رسانه معتبر موزیک کردی باشید.
منتشر شده در سال 2014 + پخش آنلاین

9 آهنگ:
پیشه‌کی - نه‌وروز - کیژی لادی - چه‌رخ چه‌پ - چاروکه جوان - چراغم شه‌وبو - جه‌وری حه‌بیب - غه‌زال - گوله دیهاتی

 

آهنگ پیشه‌کی:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

 


 

 

آهنگ نه‌وروز:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

 


 

 

آهنگ کیژی لادی:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن آهنگ کیژی لادی از عباس کمندی:

کیژی لادی هام به تاسه‌ی په‌لکه ره‌ش سه‌رشانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی ده‌م به‌یانی بوی ته‌نوری نانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی بونی میخه‌ک توی ترنجی شاله‌که‌ت

ره‌نگی سوخمه و سینه پوش و بازنه و خرخاله‌که‌ت

سه‌رده‌میکه دوور له بالات وا له شارانه ئه‌ژیم

ژین چ ژینی چاوه‌کانم گیرووه‌ی ئاخر شه‌ریم

سه‌رده‌میکه دوور له بالات وا له شارانه ئه‌ژیم

ژین چ ژینی چاوه‌کانم گیرووه‌ی ئاخر شه‌ریم

جار به جاری دیته بیرم ژینی رابردوم له دی

سیبه‌ری دار و ته‌لان و خه‌یزه‌لانی ده‌روی ری

خورخوری فرمیسکی حه‌سره‌ت جا له چاوم دیته خوار

بو خوم و بو به‌ختی سه‌رگه‌ردانم ئه‌گریم زاری زار

کیژی لادی هام به تاسه‌ی په‌لکه ره‌ش سه‌رشانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی ده‌م به‌یانی بوی ته‌نوری نانه‌که‌ت

هام به تاسه‌ی بونی میخه‌ک توی ترنجی شاله‌که‌ت

ره‌نگی سوخمه و سینه پوش و بازنه و خرخاله‌که‌ت

دل ته‌نگم بو لیوی ئال و دوو دیه شه‌رمینه‌که‌ت

بو ده‌م ئیوارانی حه‌وش و سوزی مه‌ر دوشینه‌که‌ت

دل ته‌نگم بو لیوی ئال و دوو دیه شه‌رمینه‌که‌ت

بو ده‌م ئیوارانی حه‌وش و سوزی مه‌ر دوشینه‌که‌ت

کیژی لادی سه‌خته دووریت تاله ره‌نجی روژگار

ناحه‌زه دووری ولات و ناخوشه ژینم له شار

کیژی لادی وه‌خته جه‌رگم پر به‌دل بی به که‌واو

هینده تینوی ئاوی کیوم پر به تاسه‌ی کانی ئاو

 

 


 

 

آهنگ چه‌رخ چه‌پ:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن آهنگ چه‌رخ چه‌پ از عباس کمندی:

خوا روله ده‌س کاره‌کان گه‌ردون

سه‌ر چله‌ی ریحان بریا به مه‌یموون

مه‌یموون بکوژن بیخه‌نه چالی

سه‌ر چله‌ی ریحان بو گه‌وره مالی

ئه‌و گه‌وره ماله‌ی توی تیا ئه‌نوینی

گری تیبه‌ر بی شه‌مال له شوینی

وه باکه‌ی شه‌مال له‌تار له‌تار بوو

هه‌ر به‌ژن و بالای توی لی دیار بوو

 های گر و های گر گر گرانمه

وه‌عده‌ی به‌دنامی زه‌نگ زرانمه

ئه‌ر سه‌د چون لقمان بیوه‌ن وه بالی

عه‌لاج ئه‌و بووه ده‌ردشه‌‌و نالی

مه‌ر دلسوزانم جه هوزانه‌وه

جای ئیش موژان بدوزانه‌وه

یان چه‌رخی چه‌پ گه‌رد چه‌رخی واته‌وه

له‌یلی حه‌واله‌ی مه‌جنون کاته‌وه

 

 


 

 

آهنگ چاروکه جوان:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

 


 

 

آهنگ چراغم شه‌وبو:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

بخشی از متن آهنگ چراغم شه‌وبو از عباس کمندی:

چراغم شه‌وبو چراغم شه‌وبو

شه‌وی جه شه‌وان چیم په‌ری شه‌وبو

شایه‌د بوی زولفت که‌می بیو لیش

به‌لکوو زامانم که‌متر بکا ئیش

ئه‌ر شه‌و بوی زولفت بده‌م وه شه‌وبو

ده‌یری بام له جه‌م ده‌یریانی کو

چه‌نی بو نیام وه بویی شه‌وبو

 بوش ئاما ئه‌مما نه‌ک چون زولف تو

فیدای ئه‌و خوا بم توش ئافه‌ریده‌ن

بوی شه‌وبو جه بوی تو به‌رگوزیده‌ن

 

 


 

 

آهنگ جه‌وری حه‌بیب:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن آهنگ جه‌وری حه‌بیب از عباس کمندی:

ئه‌مکوژی حوکمه ئه‌زانم به خودا جه‌وری حه‌بیب

به‌سه سا له ریی خودا ده‌س له یه‌خه‌م به‌رده ته‌بیب

تالعم نه‌حسه ئه‌ترسم که له ژیر باری فیراق

بمرم و روژی نه‌بی ده‌وله‌تی وه‌سلم وه نه‌سیب

ئه‌مکوژی حوکمه ئه‌زانم به خودا جه‌وری حه‌بیب

به‌سه سا له ریی خودا ده‌س له یه‌خه‌م به‌رده ته‌بیب

وه‌ره ده‌ستت بنه نیو ده‌ستم و پیکه‌وه بدوین

با وه‌کو سوفره له داخا بدری ورگی ره‌قیب

چاوی فه‌تتانه وه یا نه‌رگسی جادویییه هه‌ته

چوو وه یه‌یک عیشوه ئه‌دا زاهیدی سه‌د ساله فه‌ریب

تا له تو دووره دلی غه‌مزه‌ده ئه‌ی راحه‌تی گیان

مه‌شرق و مه‌غربه مابه‌ینی له‌گه‌ل سه‌بر و شه‌کیب

بی فه‌راز نابی نه‌شیب ئه‌م قسه ته‌حقیقه به‌لام

من له ریی عه‌شقی تو نه‌مدی به خودا غه‌یری نه‌شیب

شیخ ئه‌گیریته‌وه گه‌ر چاوی به زولفت بکه‌وی

خرقه و سوبحه به زووتار و چلیبا و سه‌لیب

تاقه‌تم تاقه له ژیر باری خه‌مانا گوله‌که‌م

بکه ره‌حمی به دلم چاکه ته‌ره‌حوم به غه‌ریب

ئه‌مکوژی حوکمه ئه‌زانم به خودا جه‌وری حه‌بیب

به‌سه سا له ریی خودا ده‌س له یه‌خه‌م به‌رده ته‌بیب

 

 

 


 

 

آهنگ غه‌زال:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

ئه‌ی غه‌زالی چاو که‌ژال، ئاسکی سوکی گه‌ردن به‌خال

دنیا به‌د به درکو دال، ده‌م له شویند وینه‌ی هه‌وال

کهوان به کهوان یال به یال، کولان به کولان مال به مال

غه‌زال غهریبم، شیتو دیوانه بی‌ته‌نیا و بی‌که‌س به جیم میالنه

 

 


 

 

آهنگ گوله دیهاتی:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

متن آهنگ گوله دیهاتی از عباس کمندی:

وە سەرگەردو بم گولە دیهاتی

لە قەن شیرینتر ئەلەی نەباتی

ئەو خەنەی کردت دوارە خەنەوە

عەزیزی وەلای خوا و بەندەوە

وە گولە دیهاتی بی وە نازەو بی

کیش و هەوریەکەت لیرە ماوە جی

هەر بایی مەیو لە باخانەوە

ئەپیچکی وە زولف خەرامانەوە

هەر بایی مەیو لەسەر ئەو کیوە

بوی عەتر عەبیر زولفی توی پیوە

وە گولە دیهاتی وە گول پەروەردە

شەمال بوم دینی بوی تو لەو هەردە

وە سای ئەو ساوە دیەم توی نەدیوە

کار و زندەگیم لە دەس دەرچیوە

وە سەرگەردو بم سەوزەکەی لیو چەم

پیما بروانە با خەفەت نەخوەم

وە گولە دیهاتی وە گول پاکنی

تەلای دەستە و شار ژیر خاکەنی

کردوتە وە بان بەرزە قەلایی

نە سلامەت هەن نە مەرحەبایی

کردوتە سەربان وەک خانی خانان

دەس ئەوسای کەمەر ریک و پیک و جوان

نیو نیگای چاوت لەو بانە بەرزە

ترشە وەک ریواس فینک وەک تەرزە

 

 

 

42
دانلود آهنگ «دەسرە به لەنگەر» از زنده یاد استاد عباس کمندی
/// شاد
43

ئه ی ئه نبری خال

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئه‌ی ئه‌نبری خال»

::. پیشنهاد موزیک کردی .::
44

شیته گیان

دانلود شعر زنده یاد عباس کمندی بنام «شیته گیان»

پیم ئەلین: فەﺭﻣﻮﻭته: شیتم! ئەﯼ بەﻗﻮﺭﺑﺎﻥ ئەﻭ ﺩەمە
ﺑﺎﺳﯽ شیتیم ﺗﺎ ﻗﯿﺎمەﺕ گەﺭ بکەﯼ هیشتا کەمە
(متن کامل این شعر در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ 

 

متن شعر شیته گیان از عباس کمندی:

 

پیم ئەلین: فەﺭﻣﻮﻭته: شیتم! ئەﯼ بەﻗﻮﺭﺑﺎﻥ ئەﻭ ﺩەمە

ﺑﺎﺳﯽ شیتیم ﺗﺎ ﻗﯿﺎمەﺕ گەﺭ بکەﯼ هیشتا کەمە

 

نەﻙ ئەﺗو ﻋﺎلەم ﺑﺰﺍﻧﻦ شیت ﻭ سەﺭگەﺭﺩﺍﻧﺘﻢ

ﮔﯿﺎنەکەﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﭺ ﺑﺎکیکی لە ﻟومەﯼ ﻋﺎلەمه؟!

 

ﯾﺎﻥ ئەﻭەﯼ ﺑﯿﺴﺘﻮومە هەﺭ ﺣﺎﺷﺎ لە ﻧﺎﺳﯿﻨﻢ ئەکەﯼ

ئەﻡ کەﻻمەﺕ ﺩلته‌زینە، ئەﻭپەرﯼ ﺩەﺭﺩ ﻭ خەمە!

 

گەﺭ ﺋﯿﺸﺎﺭەﯼ ﭼﺎﻭەکەﺕ، ﻫﯿﻮﺍﯼ نەخستابایە ﺩل

کەﯼ لە کولی ﺧوﻡ ئەﻧﺎ ئەﻡ هه‌موو ئیش ﻭ ﻣﺎتەمە

 

ﻭﺍ مەفەﺭﻣﻮﻭ ﭼﺎﻭەﻛﺎﻧﻢ، کەﺱ نیە ﺋﺎﮔﺎﯼ نەبی

قابزﯼ روﺣﯽ پەﭘﻮولە، ﻧﻮوﺭﯼ لەﺭﺯﺍﻧﯽ شەمە!

45

مه یلی جیایی

توجه شما مخاطبین عزیز رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «مه‌یلی جیایی» جلب می نماییم.
آهنگ کردی غمگین با کیفیت مناسب + پخش آنلاین
(آهنگ به‌ینی من و تو)

بارم به‌ن نه‌یژن شیتم له دوایی
یان مه‌سلوبم که‌ن مه‌سیح ئاسایی
مه‌حاله ئازیز مه‌یلی جودایی
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ مه‌یلی جیایی:

دانلود آهنگ 

 

 

متن آهنگ مه‌یلی جیایی:

به‌ینی من و تۆ من و تۆ نه‌بوو

باسی جیایی گفتووگۆ نه‌بوو

دیسان من و تۆ من و تۆمانه

باسی جیایی گفتوگۆمانه

هه‌ر بایکی مه‌یۆ له‌سه‌ر کۆی له‌یلاخ

منیش به‌و بایه ئه‌بم خۆش ده‌ماغ

هه‌ر بایکی مه‌یۆ گوڵ پێی ئه‌شنیا

یاخوا ئه‌و بایه هه‌ر بۆ من بچێ

هه‌ر بایکی مه‌یۆ گوڵ پێی دایه بۆ

یاخوا ئه‌و بایه ڕوو بکا به‌ره‌و تۆ

دییه‌م نه‌ونه‌مام نه‌وتوڵی ساوا

په‌ژاره‌ت وه‌بان ئه‌م دڵمه لاوه

دێیت و ڕاده‌بری جه‌رد سایی

نه سڵامت هه‌س نه مه‌رحه‌بایێ

ته‌پڵ و نه‌قاره‌ی ڕسواییم لێیده‌ن

خه‌به‌ر شه‌یدایم به شار و دێ ده‌ن

مۆرێ به‌دنامی به‌ن له پێشانیم

بارم به‌ن نه‌یژن شێتم له دوایی

یان مه‌سلوبم که‌ن مه‌سیح ئاسایی

مه‌حاڵه ئازیز مه‌یلی جودایی

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی غمگین استاد عباس کمندی با نام مه‌یلی جیایی دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

46

دسره به لنگر

پست این ساعت موزیک کردی برای شما آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ده‌سره به له‌نگه‌ر».
5 دقیقه آهنگ شاد کردی + کیفیت مناسب و پخش آنلاین

به‌و مانگه قه‌سه‌م خه‌رمانی داوه
ئیمه مه‌یلی تو باوانم به که‌س نداوه
ده‌سره به له‌نگه‌ر چه‌ده به له‌نگه‌ر
وه‌گ گوله‌ی به‌رناو رووکه له سه‌نه‌ر
47

په روه ردی ناز و ده سره به له نگه ر

شنونده آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «په‌رورده‌ی ناز» و «ده‌سره به له‌نگه‌ر» باشیم.
12 دقیقه آهنگ فولکلور کوردی همراه با کیفیت مناسب + پخش آنلاین

ئه‌ ی په‌روه‌رده‌ی ناز هیجران نه‌دیده
بی خه‌م وه خاتر له گول ره‌میده
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ په‌رورده‌ی ناز و ده‌سره به له‌نگه‌ر از عباس کمندی:

ئه‌ ی په‌روه‌رده‌ی ناز هیجران نه‌دیده

بی خه‌م وه خاتر له گول ره‌میده

هه‌رچه‌ن چاوانم ئه‌که‌م من دوو سه‌ر

نه له مال دیاره نه له ده‌شت و ده‌ر

سه‌رت به‌رزه‌وکه بینم جه‌بینت

فه‌له‌ک نه‌شوینی شیوه‌ی شیرینت

قه‌سه‌مت ئه‌ده‌م وه زات ئیلاهی

وه‌سلی دوست خوشه یا گه‌نجی شاهی

گه‌ر ته‌ختی شاهی گه‌نجی وه‌لات بوو

وه بی بالای دوست وه زه‌هری مار بوو

من مالم بو چه‌س گه‌نجم وه کو بی

گه‌دایی ئه‌که‌م چاوم له تو بی

مه‌یلت بو سارده به واته‌ی به‌د گو

به قسه‌ی ناکه‌س ئه‌مکه‌ی ره‌نجه‌رو

مه‌یلت وه کیدا به‌قات وه کی به‌ست

کیت گرته‌ن وه یار من به‌ردا له ده‌ست

مه‌گه‌ر من چیم گووت تو جی ژنه‌فتی

شه‌قت دای له بال لیم دورو که‌فتی

به تیر و تانه‌ی ره‌قیبی دل سه‌نگ

بینایی دییه‌م خاتر مه‌که جه‌م

گیانه واجبه تانه‌ی به‌دکاران

بو گه‌رمی بازار عیشق و دلداران

نه‌سیب هه‌رکه‌سی مبته‌لای یاره

زه‌مانی زه‌نجی به‌ند و سیداره

به‌و مانگه قه‌سه‌م خه‌رمانی داوه

ئیمه مه‌یلی تو باوانم به که‌س نداوه

ده‌سره به له‌نگه‌ر شه‌ده به له‌نگه‌ر

وه‌ک گوله‌ی به‌رناو رووکه له سه‌نه‌ر

ئه‌گریجه‌ت وینه‌ی شیوه‌ی زولمانی

که‌رده‌ن سه‌راویز ئازیزم نه‌قشی کیشانی

ئیمه مه‌یلی تو باوانم به که‌س نداوه

ده‌سره به له‌نگه‌ر شه‌ده به له‌نگه‌ر

وه‌ک گوله‌ی به‌رناو رووکه له سه‌نه‌ر

شیتان شیت ئه‌وه‌ن ئه‌یوانه سه‌رپی

خو من شیتی توم ئازیزم به تیر مه‌که‌ن ژی

ده‌سره به له‌نگه‌ر شه‌ده به له‌نگه‌ر

وه‌ک گوله‌ی به‌رناو رووکه له سه‌نه‌ر

48

اشعار زنده یاد

اشعار زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی بنام «ماچی دووژمن ، ده‌رمانی پیری ، ویجدانی چه‌ک‌داری و بیره‌وه‌ری»
سروده شده در زمستان 1358

هه‌رگیز مه‌وه‌سه دل به سه‌فای دوژمنی دانا
چون عاقله حه‌قی به وه‌فاداری ئه‌سینی
نه‌تدیوه که لافاو به ماچی لچی دیوار
(ادامه شعر در ادامه مطلب)
::. بهترین اشعار عباس کمندی رو در موزیک کردی ببینید .::

شعر اول ماچی دووژمن:

هه‌رگیز مه‌وه‌سه دل به سه‌فای دوژمنی دانا

چون عاقله حه‌قی به وه‌فاداری ئه‌سینی

نه‌تدیوه که لافاو به ماچی لچی دیوار

چون سوستی ئه‌کا و په‌یکه‌ری قورسی ئه‌رمینی


شعر دوم ده‌رمانی پیری:

بو دل کوشتنی عاشقی هه‌ژار

پیری ده‌ردیکه ده‌وا نادیار

مه‌گه‌ر بو ده‌رمان بخشی له شانت

هه‌وای ده‌ست دوس گوشه‌ی زولف یار


شعر سوم ویجدانی چه‌ک‌داری: 

روژی که بووی به ساحب چه‌ک

ده‌خیلم هوشی شانت بی

که کاتی ئه‌یخه‌یه سه‌ر شان

ویجدانت لیوه ده‌رنه‌چی


شعر چهارم بیره‌وه‌ری:

روژی نییه نه‌یته خه‌یال شه‌وی نییه نه‌یته خه‌وم

روژی نییه هه‌تاکوو شه‌و یه‌کسه‌ر به‌تاسه‌ته‌و نه‌وم

جاروباری لیت زیز ئه‌بم ئه‌لیم که ناوت قه‌د نه‌به‌م

چاو ئه‌که‌مه‌و خه‌ریک پرسین حه‌والی تو له‌موله‌وم

دل غه‌رقی گیژاوی خه‌یال مه‌یلت له‌سه‌ر بیرت وه‌بال

نه ده‌شت و ده‌ر نه حه‌وشومال بو نابی کاتی بسره‌وم

خوزگا ئه‌بوو به ده‌ستوبرد یادت له نیو دلما ئه‌مرد

به‌لکوو به ته‌نیا کاتی کورت به ده‌ردی خومه‌و داکه‌وم

49

گیل

شعر زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی بنام «گیل»
برگرفته شده از کتاب هه‌وارگه‌ی هاوار
سرود شده در زمستان 1358

به لاما رائه‌بووری خوت مه‌که لیم گیل و بیگانه
نه‌وه‌ک جاری منت دیبی به‌ره‌و ئه‌م لاوه بروانه
ئه‌من که‌ی هینده به‌دبه‌خت و ره‌وانی و دوور له مه‌نتق بووم
(متن کامل شعر در ادامه مطلب)

 

متن کامل شعر گیل:

به لاما رائه‌بووری خوت مه‌که لیم گیل و بیگانه

نه‌وه‌ک جاری منت دیبی به‌ره‌و ئه‌م لاوه بروانه

ئه‌من که‌ی هینده به‌دبه‌خت و ره‌وانی و دوور له مه‌نتق بووم

ئه‌توم بینی که وا ئیستا به نیوبانگم به دیوانه

وه‌ره ده‌م په‌نجه‌ره و زولفت په‌ریشان که به ده‌م باوه

که‌وابی جاربه‌جار ئازیز نه‌فه‌س کیشانم ئاسانه

عه‌تا که تالی له‌و زولفه‌ت به ده‌م باوه به‌ره‌و من بی

نیازی روحمه گیانا منیش که‌یلم وه‌ک ئه‌و شانه

ئه‌من وه‌ک کوتری رازی به چاوانه‌ی ژیانم بووم

ئه‌تو بومت بژاند ئازیز له ئه‌و چاوانه سه‌ددانه

که هاتم مه‌ست و غافل بووم له پشتی سه‌ر که چون بو تو

ئه‌بی هیلانه‌که‌م یه‌کسه‌ر له شوینی تو به ویرانه

گولم که‌ی شه‌رتی ئینسافه قه‌راری ئیمه که‌ی وا بوو

که ئاوا بی به‌شم دانی له سه‌ر ئه‌و سفره و خوانه

 

 

50

خوینت شرینه

هم اکنون بشنویم باهم آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «خوینت شرینه» در رسانه معتبر موزیک کردی.
آهنگ مجلسی کوردی با کیفیت مناسب + پخش آنلاین

خوینت شیرینه وینه‌ی نه‌باته
دلم ئیستاش هه‌ر به ته‌ماته
خوینت شیرینه وینه‌ی قه‌نده
(متن کامل این آهنگ رو در ادامه مطلب مشاهده نمایید)

به مناسبت سالروز درگذشت استاد

 

فایل صوتی آهنگ خوینت شرینه:

دانلود آهنگ 

 

 

 

متن آهنگ خوینت شرینه:

خوێنت شیرینه وێنه‌ی نه‌باته

دڵم ئێستاش هه‌ر به ته‌ماته

خوێنت شیرینه وێنه‌ی قه‌نده

سه‌باره‌ت به تۆ دڵ لێره به‌نده

گوڵی زه‌رد و سووری سڵێمان به‌گی بانه

به وێنه‌ت نییه له ڕووی جه‌هانه

ئاوی کوردستان سه‌رچاوگه‌ی که‌وسه‌ره

خاکی بانه‌مه و وێنه‌ی گه‌وهه‌ره

هه‌ڵدێره بڕنه‌وشه‌ڕه له بانه

ئه‌م شه‌ڕه له‌سه‌ر باڵا به‌رزانه

به تفه‌نگی بڕنه‌و بانه چۆڵ ئه‌که‌م

ئه‌م شه‌ڕه له‌سه‌ر نه‌رمونۆڵ ئه‌که‌م

گوڵی زه‌رد و سووری سڵێمان به‌گی بانه

به وێنه‌ت نییه له ڕووی جه‌هانه

ئاوی کوردستان سه‌رچاوگه‌ی که‌وسه‌ره

خاکی بانه‌مه و وێنه‌ی گه‌وهه‌ره

خوێنت شیرینه وێنه‌ی نه‌باته

دڵم ئێستاش هه‌ر به ته‌ماته

خوێنت شیرینه وێنه‌ی قه‌نده

سه‌باره‌ت به تۆ دڵ لێره به‌نده

گوڵی زه‌رد و سووری سڵێمان به‌گی بانه

به وێنه‌ت نییه له ڕووی جه‌هانه

ئاوی کوردستان سه‌رچاوگه‌ی که‌وسه‌ره

خاکی بانه‌مه و وێنه‌ی گه‌وهه‌ره

 

 

آهنگ مجلس و دلنشین خوینت شرینه با صدای زنده یاد استاد عباس کمندی همین حالا با کیفیت مناسب در موزیک کردی منتشر شد. ​​

رسانه معتبر موزیک کردی، مرجع دانلود آهنگ های رایگان کوردی.

 

 

عباس کمندی خوینت شرینه

خوینت شرینه عباس کمندی

51

اشعار زنده یاد

اشعار زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی بنام «هه‌وارگه‌ی هاوار» و «بلا بمرم»
سروده شده در زمستان 1385

یه ده‌فته‌ر نییه‌ن تومار ده‌رده‌ن
یانه‌ی شه‌و و ناله و هه‌ناسه‌ی سه‌رده‌ن
(ادامه شعر در ادامه مطلب)
::. بهترین اشعار رو درموزیک کوردی ببینید .::

شعر اول هه‌وارگه‌ی هاوار

یه ده‌فته‌ر نییه‌ن تومار ده‌رده‌ن

یانه‌ی شه‌و و ناله و هه‌ناسه‌ی سه‌رده‌ن

جام زووخ و زام ئیش ده‌روونه‌ن

برزه کولیله‌ی جه‌رگ زه‌بوونه‌ن

موسیبه‌ت نامه‌ی ژیان تاله‌ن

پر چین پی ئه‌وین حه‌بس خه‌یاله‌ن

کوگای حه‌سره‌تان وه دل ورده‌مه‌ن

هه‌وارگه‌ی هاوار په‌ی تو که‌رده‌مه‌ن


شعر دوم بلا بمرم

بلا بمرم بلا بمرم ملم ورد

چه ژینی بوو منی بیچاره ئه‌مکرد

ئه‌گه‌ر که‌س لیتی پرسی چی به‌سه‌ر هات

بفه‌رموو: ده‌رده بی‌ده‌رمانه‌که‌ی گرد

بلی ده‌رد و غه‌موو ئیش و عه‌زابی

که پیم دابوو له‌گه‌ل خویا هه‌مووی برد

به که‌س نه‌یژی له داخی دووری من بوو

بلی بیچاره هه‌ر به‌و داخه‌وه مرد

52

سه بری

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «سه‌بری» دعوت می کنیم.
6 دقیقه آهنگ کردی قدیمی + کیفیت مناسب تقدیم به شما
با همراهی هنرمند شهین طالبانی

وە‌ی شە‌رت بی لە‌ داخت تا روژی مە‌حشە‌ر
وە‌ی بە‌رگە‌ی ئازیە‌تیت دە‌رنە‌یرم لە‌بە‌ر
سە‌بری سە‌بری
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ سه‌بری:

دانلود آهنگ 

 

 

متن آهنگ سه‌بری:

ئای ئە‌گە‌ر ناوە‌کە‌ت فە‌رامۆشم بێ

ئە‌ی سفیدی کەفەن باڵاپۆشم بێ

ئە‌ی دڵە‌کە‌م دە‌ربێرن بڕوانن پێیا

وە‌ی بە‌ غە‌یری ناو تۆ ەیچ نییە‌ تێیا

سە‌بری سە‌بری

وە‌ی شە‌رت بێ لە‌ داخت تا ڕۆژی مە‌حشە‌ر

وە‌ی بە‌رگە‌ی ئازیە‌تیت دە‌رنە‌یرم لە‌بە‌ر

سە‌بری سە‌بری

ئای سە‌بری گوڵفرۆش گوڵ دانە‌ دانە‌

وە‌ی دڵە‌کە‌م بۆ دڵە‌کە‌ت وێڵ و وە‌یلانە‌

ئای سە‌بری بۆ خاتر تە‌کیە‌ی بابە‌شێخ

وە‌ی مە‌مکوژە‌ بە‌ ناز مە‌مبڕە‌ بە‌ تێخ

سە‌بری سە‌بری

ئای قورئانێ بێرە‌ و بیخە‌ داوێنم

من لە‌ تۆ زیاتر کە‌س نالاوێنم

ئای قە‌سە‌م بە‌ قورئان خە‌تمی کە‌لامە‌

وە‌ی عیشقت تا مە‌حشە‌ر پابە‌ندی پامە‌

سە‌بری سە‌بری

ئای ئە‌گە‌ر ناوە‌کە‌ت فە‌رامۆشم بێ

ئە‌ی سفیدی خە‌فە‌ت باڵاپۆشم بێ

ئە‌ی دڵە‌کە‌م دە‌ربێرن بڕوانن پێیا

وە‌ی بە‌ غە‌یری ناو تۆ ەیچ نییە‌ تێیا

سە‌بری سە‌بری

وە‌ی شە‌رت بێ لە‌ داخت تە‌رکی دنیا کە‌م

وە‌ی بە‌ وێنە‌ی مە‌جنوون ڕوو لە‌ سە‌حرا کە‌م

وە‌ی شە‌رت بێ لە‌ داخت تا ڕۆژی مە‌حشە‌ر

وە‌ی بە‌رگە‌ی ئازیە‌تیت دە‌رنە‌یرم لە‌ بە‌ر

سە‌بری سە‌بری

ئای ەە‌ڵبگرە‌ خە‌نجە‌ر بیدە‌ لە‌ جە‌رگم

وە‌ی ئە‌وسا بیخوێنە‌ یاسینی مە‌رگم

ئای ەە‌ڵبگرە‌ خە‌نجە‌ر بینە‌ پامە‌وە‌

وە‌ی خۆت بووە‌ بە‌ حاکم بێرە‌ لامە‌وە‌

سە‌بری سە‌بری

ئای ئە‌گە‌ر گیان کێشان وە‌ک دووری تۆ بێ

وە‌ی یاخوا بە‌ نە‌سیب گە‌وری سە‌ر کۆ بێ

ئای بیکە‌ بە‌ خاتر سی جزمە‌ی قورئان

وە‌ی لە‌مە‌ زیاتر مە‌مکە‌ سە‌رگە‌ردان

سە‌بری سە‌بری

سە‌بری سە‌بری

 

 

هم اکنون آهنگ کردی قدیمی سه‌بری رو با صدای استاد عباس کمندی رو براتون آماده کرده ایم.

این آهنگ رو با کیفیت مناسب دانلود کنید، از همراهیتان سپاسگزاریم.

53

اشعار

اشعار زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی بنام «زه‌رده‌ی زام سه‌خت» و «مه‌گه‌ر به‌هوی تو»
سروده شده در زمستان 1358

ئازیز به گیانت من دیوانه‌ی توم
وشکه لیو و لچ ئه‌و لیوانه‌ی توم
ویل و وه‌یلانی زه‌رده‌ی لیوی توم
(ادامه شعر در ادامه مطلب)

شعر زه‌رده‌ی زام سه‌خت:

 

ئازیز به گیانت من دیوانه‌ی توم

وشکه لیو و لچ ئه‌و لیوانه‌ی توم

ویل و وه‌یلانی زه‌رده‌ی لیوی توم

شیوا و لیو و دل‌په‌شیوی توم

خه‌م وه‌رده‌ی که‌مان قه‌وس بروتم

موحتاج وه گوفتار راس و دروتم

خومار و بی‌حال نه‌شئه‌ی چاوتم

وایه‌سته‌ی که‌مه‌ند زولف خاوتم

غه‌مبار و مه‌لوول پی جه‌بینتم

ترساو له غه‌زه‌ب قار و قینتم

وه‌قره‌م نه‌ماوه چاره ناچارم

بی‌قه‌رار توم هه‌ر توی قه‌رارم

 

شعر مه‌گه‌ر به‌هوی تو:

 

واتم هه‌لگرم سه‌رم نه رایی

جه ده‌س جه‌ور تو بشم وه جایی

به‌لام ئازیزم نه زه‌نجیر توم

ناخوش ناته‌وان زه‌مین‌گیر توم

مه‌گه‌ر جاری‌تر وه‌ک جارجاران

جه تاسیر ده‌رد دل بی‌قه‌راران

بیته سه‌رینم به راگوزاری

په‌ی ته‌سکین ده‌رد زامان کاری

تاوی راویستی وه‌سه‌ر جیمه‌وه

ئه‌وسا بتوانم بچمه ریمه‌وه

54

اشعار

اشعار زنده یاد استاد عه‌باس که‌مه‌ندی «ماچی دووژمن» ، «ده‌رمانی پیری» ، «ویجدانی چه‌ک‌داری» و «بیره‌وری»

هه‌رگیز مه‌وه‌سه دل به سه‌فای دوژمنی دانا
چون عاقله حه‌قی به وه‌فاداری ئه‌سینی
نه‌تدیوه که لافاو به ماچی لچی دیوار
چون سوستی ئه‌کا و په‌یکه‌ری قورسی ئه‌رمینی
(ادامه اشعار در ادامه مطلب)

 

شعر اول ماچی دووژمن:

هه‌رگیز مه‌وه‌سه دل به سه‌فای دوژمنی دانا

چون عاقله حه‌قی به وه‌فاداری ئه‌سینی

نه‌تدیوه که لافاو به ماچی لچی دیوار

چون سوستی ئه‌کا و په‌یکه‌ری قورسی ئه‌رمینی

شعر دوم ده‌رمانی پیری:

بو دل کوشتنی عاشقی هه‌ژار

پیری ده‌ردیکه ده‌وا نادیار

مه‌گه‌ر بو ده‌رمان بخشی له شانت

هه‌وای ده‌ست دوس گوشه‌ی زولف یار

شعر سوم ویجدانی چه‌ک‌داری:

روژی که بووی به ساحب چه‌ک

ده‌خیلم هوشی شانت بی

که کاتی ئه‌یخه‌یه سه‌ر شان

ویجدانت لیوه ده‌رنه‌چی

شعر چهارم بیره‌وری:

روژی نییه نه‌یته خه‌یال شه‌وی نییه نه‌یته خه‌وم

روژی نییه هه‌تاکوو شه‌و یه‌کسه‌ر به‌تاسه‌ته‌و نه‌وم

جاروباری لیت زیز ئه‌بم ئه‌لیم که ناوت قه‌د نه‌به‌م

چاو ئه‌که‌مه‌و خه‌ریک پرسین حه‌والی تو له‌م‌وله‌وم

دل غه‌رقی گیژاوی خه‌یال مه‌یلت له‌سه‌ر بیرت وه‌بال

نه ده‌شت و ده‌ر نه حه‌وش‌ومال بو نابی کاتی بسره‌وم

خوزگا ئه‌بوو به ده‌ست‌وبرد یادت له نیو دلما ئه‌مرد

به‌لکوو به ته‌نیا کاتی کورت به ده‌ردی خومه‌و داکه‌وم

 

 

55

چاروکه جوان

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «چاروکه جوان» دعوت می کنیم.
آهنگ مجلسی کوردی با کیفیت 320 عالی + پخش آنلاین
همراه با مه‌قام

چاروکه جوان مانگی تابان ئیسک سووک
ناسک و نازدار شیرین گوفتار
گول وه رووخسار شوشه گول
56

له سیله ی قه بران

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «له سیله‌ی قه‌بران» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ کردی نایاب با کیفیت مناسب + پخش آنلاین

له سیله‌ی قه‌بران هاواره
وه‌ی حاکم بمدا له سیداره
من نانیم مه‌یلی دلداره
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ له سیله‌ی قه‌بران:

دانلود آهنگ 

 

 

 

متن آهنگ له سیله‌ی قه‌بران:

عاشقان له دووره‌و وا دیارن

ئای ڕه‌نگیان زه‌رد و لێو به‌بارن

ئای وێنه‌ی من مه‌ینه‌ت بارن

خه‌به‌رم به‌رن بۆ قه‌ومانم

وه‌ی ئاورێ به‌ربۆ له خه‌رمانم

وه‌ی زوڵفێ کێشا له سۆقانم

له سیله‌ی قه‌بران هاواره

وه‌ی حاکم بمدا له سێداره

من نانێم مه‌یلی دڵداره

وه‌رگه‌ڕێ با باڵات ببینم

وه‌ی ده‌رچوو گیانی شیرینم

یاڕه‌بی من مه‌رگی تۆ نه‌بینم

ئای خۆزگا تاوێ له لات بام

جار و جار بۆ خۆم بمدایم

بیته سه‌ر قه‌برم بکه‌ی شینم

بۆت ئه‌مرم زوو به زوو نازه‌نینم

 

 

 

آهنگ له سیله‌ی قه‌بران با صدای خواننده های دیگر:

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از حسن زیرک

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از صلاح داوود و احمد شمال

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از فواد احمد

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از محمد گومانی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از آوات بوکانی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از یزدان منوچهری

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از فرزاد اسدی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از غلام روشنی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از فریدون کریمی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران هاواره از همایون سیجانی

دانلود آهنگ له سیله‌ی قه‌بران از احمد خلیل

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام له سیله‌ی قه‌بران دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

57

ئه وا من ئه روم

توجه شما مخاطبین عزیز رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئه‌وا من ئه‌روم» جلب می نماییم.
مقام کردی با کیفیت مناسب + پخش آنلاین تقدیم به شما

ئەوا من ئەروم خوم و دلەکەم
ئامانەتی تو تاقە گولەکەم
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ ئه‌وا من ئه‌روم:

دانلود آهنگ 

 

 

 

متن آهنگ ئه‌وا من ئه‌روم:

ئەوا من ئەڕۆم خۆم و دڵەکەم

ئامانەتی تۆ تاقە گوڵەکەم

بۆ خاتر جوانیت بێ مەڕۆ لە لام

تیمارکە دڵەكەم خۆم کردووەتە زام

بۆ ماڵی دوونیا مه‌یل و له من سه‌ند

شکاندت هه‌موو په‌یمان و په‌یوه‌ند

 

 

 

توجه شما عزیزان گرامی را به دانلود مقام کردی استاد عباس کمندی با نام ئه‌وا من ئه‌روم جلب می نماییم.

امیدواریم از شنیدن این آهنگ در سایت موزیک کردی لذت ببرید.

58

ساقی تیکه

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ساقی تیکه» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ کردی قدیمی + کیفیت مناسب

ساقی تیکه له‌و شه‌رابه با بیخومه‌وه
ده‌رد و مه‌ینه‌تی ژیانم له بیر به‌ره‌وه

 

 

فایل صوتی آهنگ ساقی تیکه:

دانلود آهنگ 

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام ساقی تیکه دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

59

له رزانه

توجه شما مخاطبین عزیز رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «له‌رزانه» جلب می نماییم.
5 دقیقه آهنگ کردی قدیمی + کیفیت مناسب

ئه‌ی وه‌ی له‌رزانه دیده‌م له‌رزانه
یارم قه‌د باریک ده‌م بیچکولانه

 

فایل صوتی آهنگ له‌رزانه:

دانلود آهنگ 

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام له‌رزانه دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

60

ئامینی گیان

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «ئامینی گیان» دعوت می کنیم.
6 دقیقه آهنگ کردی قدیمی با کیفیت مناسب + پخش آنلاین

ئامینی گیان تو گوله‌که‌می گوله‌که‌می له ده‌رو
وه‌ختی ئه‌چی بو سه‌ر کانی زووکه ده‌ی زوو بیرو

 

فایل صوتی آهنگ ئامینی گیان:

دانلود آهنگ 

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام ئامینی گیان دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

61

موژده ی به هار

توجه شما مخاطبین عزیز رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «موژده‌ی به‌هار» جلب می نماییم.
7 دقیقه آهنگ کردی قدیمی + کیفیت مناسب

 

فایل صوتی آهنگ موژده‌ی به‌هار:

دانلود آهنگ 

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام موژده‌ی به‌هار دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

62

موباره ک موباره ک

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ هنرمند عباس کمندی بنام «موباره‌ک موباره‌ک» دعوت می کنیم.
6 دقیقه آهنگ کردی نایاب + کیفیت مناسب

موباره‌ک موباره‌ک زاوا لیت موباره‌ک
زاوا به شادی و پیکه‌نین ده‌س بنه ناو ده‌س وه‌وی

 

فایل صوتی آهنگ موباره‌ک موباره‌ک:

دانلود آهنگ 

 

 

 

شما عزیزان رو به شنیدن آهنگ کردی قدیمی استاد عباس کمندی با نام موباره‌ک موباره‌ک دعوت می نماییم.
با کیفیت مناسب دانلود کنید و لحظات زیبایی را برای خود رقم بزنید.

63

که ژاوه ی له یلی

توجه شما مخاطبین عزیز رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «که‌ژاوه‌ی له‌یلی» جلب می نماییم.
7 دقیقه آهنگ کردی نایاب + کیفیت مناسب

نازانم راسه‌ن یا خه‌و ئه‌وینم
که‌ژاوه‌ی له‌یلی هاته‌ سه‌رینم
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ که‌ژاوه‌ی له‌یلی:

دانلود آهنگ 

 

 

متن آهنگ که‌ژاوه‌ی له‌یلی:

نازانم ڕاسه‌ن یا خه‌و ئه‌وینم

که‌ژاوه‌ی له‌یلێ هاته‌ سه‌رینم

قافڵه‌چی ئامان داده‌دن ده‌خیله‌ن

به‌نه‌کدارێ خه‌م خه‌یلێ زه‌لیله‌ن

ساتێ قافڵه‌که‌ت ساکن جه‌سه‌یر بۆ

ئه‌رزه‌یه‌ داره‌م ئۆغرت خێر بۆ

ئه‌ر گوناحی من وه‌نه‌م خه‌ریبار

یا سه‌ر یا شمشێر یا ته‌ناف یا دار

وه‌رنه‌ ئازیزم حه‌یفه‌ن په‌ره‌ی تۆ

بێ شه‌رتیت وه‌ی تۆر نام مه‌شهور بۆ

حه‌یفه‌ن ئازیزم به‌ واته‌ی به‌دگۆ

له‌په‌رده‌ مانۆ ڕازی من و تۆ

 

 

هم اکنون آهنگ کردی نایاب که‌ژاوه‌ی له‌یلی رو با صدای استاد عباس کمندی رو براتون آماده کرده ایم.

این آهنگ رو با کیفیت مناسب دانلود کنید، از همراهیتان سپاسگزاریم.

64

کاره کان گه ردون

هم اکنون شما کاربران گرامی رو به شنیدن آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «کاره‌کان گه‌ردون» دعوت می کنیم.
آهنگ کردی مجلسی با کیفیت 320 عالی + پخش آنلاین

خوا رو دەس کارەکان گەردون
سەرچلەی ریحان بریا بە مەیموون
مەیموون بکوژن بیخەنە چالی
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

 

فایل صوتی آهنگ کاره‌کان گه‌ردون:

دانلود آهنگ با کیفیت 320 

دانلود آهنگ با کیفیت 128 

 

 

متن آهنگ کاره‌کان گه‌ردون:

خوا رۆ دەس کارەکان گەردون

سەرچڵەی ڕێحان بریا بە مەیموون

مەیموون بکوژن بیخەنە چاڵێ

سەرچڵەی ڕێحان بۆ گەورە ماڵێ

ئەو گەورە ماڵەی تۆی تیا نەنوێنێ

گڕی تێبەر بێ شەماڵ لە شوێنی

وە باکەی شەماڵ لەتار لەتار بوو

هەر بەژن و باڵای تۆی لێ دیار بوو

های گڕ و های گڕ گڕ گرانمە

وەعدەی بەدنامی زەنگ زڕانمە

ئەر سەد چون لوقمان یبوەن وە باڵی

عەلاج ئەو بووە دەردسەر ناڵی

مەر دڵسوزانم جە هۆزانەوە

جاێ نێش مۆژان بدۆزانەوە

یان چەرخی چەپ گەرد چەرخێ واتەوە

لەیلێ حەواڵەی مەجنون کاتەوە

 

 

هم اکنون آهنگ کردی مجلسی کاره‌کان گه‌ردون رو با صدای استاد عباس کمندی رو براتون آماده کرده ایم.

این آهنگ رو با کیفیت 320 عالی دانلود کنید، از همراهیتان سپاسگزاریم.

+ نمایش همه خواننده ها
جدیدترین آهنگها