(فول آلبوم) تمام آهنگ های کاویس آغا

فول آلبوم تمام آهنگ های کاویس آغا با کیفیت های مختلف + متن هر اهنگ و دانلود بصورت یکجا و رایگان در همین صفحه.


تمام آهنگ های کاویس آغا بصورت یکجا + پخش آنلاین آهنگ ها.

(فول آلبوم کاویس آغا) تمام آهنگ های کاویس آغا در این صفحه

دانلود تمام آهنگ های کاویس آغا (جدید و قدیمی) فول آلبوم یکجا

1

ده لو لو

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک /آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «ده لولو» دعوت می کنیم.
2 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


2

چیبکه م

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن آهنگ/لاوک استاد کاویس آغا بنام «چیبکه‌م» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب

چیبکەم کەمەرە لە پشتان...


3

دوتمام

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن آهنگ/لاوک زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «دوتمام» دعوت می کنیم.
6 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


4

گه نج خه لیل

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/ آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «گه‌نج خه‌لیل» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


5

ده خیلو

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن آهنگ/ لاوک زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «ده‌خیلو» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


6

ده هه ری

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک /آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام « ده‌هه‌ری» دعوت می کنیم.
2 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


7

ده مایه

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام « ده‌مایه» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


8

شه یخ مه حمود

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام«شه‌یخ مه‌حمود» دعوت می کنیم.
5 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


9

لاوک

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا «لاوک» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


10

ده هه ی هه ی

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک /آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «ده‌هه‌ی هه‌ی» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


11

لاکو

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «لاکو» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


12

لی لی

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «لی لی» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


13

ده ورانه

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استادکاویس آغا بنام «ده‌ورانه» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


14

ئه من ده ریم

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام « ئه‌من ده‌ریم» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


15

نه مان

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام «نه‌مان» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


16

لی لیی

هم اکنون شما همراهان گرامی را به شنیدن لاوک/آهنگ زنده یاد استاد کاویس آغا بنام« لی لیی» دعوت می کنیم.
3 دقیقه آهنگ قدیمی نایاب


+ نمایش همه خواننده ها
جدیدترین آهنگها