دانلود آهنگ نباته‌ن شیرین از عباس کمندی + متن آهنگ

1397/09/04آهنگ کردی غمگین

عباس کمندی نباته ن شیرین

دانلود آهنگ زنده یاد استاد عباس کمندی بنام «نباته‌ن شیرین»
شاعر زنده یاد هنرمند میرزا شفیع مصدق 

نَباتِن شیرین وِی نَباتِن شیرین
دَهَن چشمه سار حَیاتَن شیرین
شیوه مَحبوبی وِی تَمامَن شیرین
بالاتی وه بَرز نمامَن شیرین
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب)

عباس کمندی نباته ن شیرین

پخش آنلاین این آهنگ:

آهنگساز هنرمندان گروه کامکارها
شاعر : زنده یاد میرزا شفیع مصدق 

 

دانلود آهنگ 

 

متن آهنگ نه‌باته‌ن شیرین از عباس کمندی:

نباِتن شیرین ِوی َنباِته ن شیرین
(شیرین من به راستی مانند نبات شیرین است)
د َهن چشمه سار َحیاَته ن شیرین
(دهانش چون چشمه ای است که از آن حیات می جوشد)
شیوه َمحبوبی ِوی َتماَمه ن شیرین
(رفتار و منش محبوبان را دارد و به کل شیرین است)
بالاتو له َبرز نماَمه ن شیرین
(قد و قامت بلند شیرین  چون نهال سربلندی است)
شیدایی شیوه و روی ووی پری سامت به م
(واله و شیدای روی چون پری اش شده ام)
دیوانه ی جه بین وینه ی جامت به م
(مجنون چانه چون جام شرابش شده ام)
زام َزده ی َکمان وی ابروی َچفِتت به م
(زخم خورده ی کمان ابروی پیوسته ات شده ام)
حیرانی َخرامان شیرین َرفِتت به م
(سرگردان راه رفتن خرامان خرامانت شده ام)
مخموری دیه ی وی َمستی سیات به م
(مست و مخمور چشمان سیاهت شده ام)
بی هوش ِنگای وه ناز ِنگات به م
(بی هوش از نگاه و ناز نگاهت شده ام)
فدای گردن لول ُزلفی خاوت به م
(فدای پیچ و خم موهای پریشانت شده ام )
چه به رای دیده م چه رخی چاوت به م
 (محو گردش چشمانت شده ام)
هه ل سه وا له شوق ووی کژوانه شیرین
(عاشق به کوه می رود از شوق شیرین (کنایه از فرهاد کوه کن) )
ووی ووی جه ابروی قطرانه شیرین
(ای وای از ابروی یکدست سیاه (مانند قیر) شیرین)
هاوار له موژه ی ووی هونباری شیرین
(ای داد از مژگان آغشته به خون ( ِعاشق) شیرین)
دیده ی له پرشنگ روخساره شیرین
(چشمانی که پر اشک است از رخسار شیرین)

ارسالی دوست عزیز آراد کردی

 

 

 

 


نَباتِن شیرین وِی نَباتِن شیرین
دَهَن چشمه سار حَیاتَن شیرین
شیوه مَحبوبی وِی تَمامَن شیرین
بالاتی وه بَرز نمامَن شیرین

شَیدایی شیوه و بِرو وِی پَری سامت بام
دیوانه‌ی جه‌بین وینه‌ی جامت بام
زام زَده‌ی کَمان وِی ابروی چَفتِت بام
حَیرانی خَرامان شیرین رَفتِت بام

مخمور دیه‌ی وِی مَستی سیات بام
بیهوش نِگای وه ناز نِگات بام
فِدای گرده لولی زُلفی خاوت بام
چَم رای دیده چَرخی چاوِت بام

تا کی بنالم ژه هجران و درد
تاکی بکیشم هناسانی سرد
تا چَن بواچِم خدای بانی سر
یا مرگ یا طاقت یا وصل دلبر

ارسال دوست عزیز حمید


این آهنگ عباس کمندی در دسته آهنگ های کردی غمگین قرار گرفته است.


لیست همه آهنگ‌های عباس کمندی

نظرات:

0
0
پاسـخ

حمید میگه :

1401/06/09

تشکر از آراد اما "ابروی چفت" یعنی ابروی کمانی
کلا در زبان لکی چَفت یعنی کَج

0
0
پاسـخ

آراد کردی میگه :

1400/04/26

نباِتن شیرین ِوی َنباِته ن شیرین
(شیرین من به راستی مانند نبات شیرین است)
د َهن چشمه سار َحیاَته ن شیرین
(دهانش چون چشمه ای است که از آن حیات می جوشد)
شیوه َمحبوبی ِوی َتماَمه ن شیرین
(رفتار و منش محبوبان را دارد و به کل شیرین است)
بالاتو له َبرز نماَمه ن شیرین
(قد و قامت بلندی چون نهالی بر افراشته دارد شیرین)
شیدایی شیوه و روی ووی پری سامت به م
(واله و شیدای روی چون پری اش شده ام)
دیوانه ی جه بین وینه ی جامت به م
(مجنون چانه چون جام شرابش شده ام)
زام َزده ی َکمان وی ابروی َچفِتت به م
(زخم خورده ی کمان ابروی پیوسته ات شده ام)
حیرانی َخرامان شیرین َرفِتت به م
(سرگردان راه رفتن خرامان خرامانت شده ام)
مخموری دیه ی وی َمستی سیات به م
(مست و مخمور چشمان سیاهت شده ام)
بی هوش ِنگای وه ناز ِنگات به م
(بی هوش از نگاه و ناز نگاهت شده ام)
فدای گردن لول ُزلفی خاوت به م
(فدای پیچ و خم موهای پریشانت شده ام )
چه به رای دیده م چه رخی چاوت به م
(محو گردش چشمت شده ام)
هه ل سه وا له شوق ووی کژوانه شیرین
(عاشق به کوه می رود از شوق شیرین (کنایه از فرهاد کوه کن) )
ووی ووی جه ابروی قطرانه شیرین
(ای وای از ابروی یکدست سیاه (مانند قیر) شیرین)
هاوار له موژه ی ووی هونباری شیرین
(ای داد از مژگان آغشته به خون ( ِعاشق) شیرین)
دیده ی له پرشنگ روخساره شیرین
(چشمانی که پر اشک است از رخسار شیرین)

پاسخ مدیریت :
دم شما گرم
0
0
پاسـخ

آراد کردی میگه :

1400/04/23

با عرض معذرت چهار بیت پایانی اشتباه است.
شعر و ترجمه به طور کامل در زیر آورده شده است:

نباِتن شیرین ِوی َنباِته ن شیرین
(شیرین من به راستی مانند نبات شیرین است)
د َهن چشمه سار َحیاَته ن شیرین
(دهانش چون چشمه ای است که از آن حیات می جوشد)
شیوه َمحبوبی ِوی َتماَمه ن شیرین
(رفتار و منش محبوبان را دارد و به کل شیرین است)
بالاتو له َبرز نماَمه ن شیرین
(قد و قامت بلند شیرین چون نهال سربلندی است)
شیدایی شیوه و روی ووی پری سامت به م
(واله و شیدای روی چون پری اش شده ام)
دیوانه ی جه بین وینه ی جامت به م
(مجنون چانه چون جام شرابش شده ام)
زام َزده ی َکمان وی ابروی َچفِتت به م
(زخم خورده ی کمان ابروی پیوسته ات شده ام)
حیرانی َخرامان شیرین َرفِتت به م
(سرگردان راه رفتن خرامان خرامانت شده ام)
مخموری دیه ی وی َمستی سیات به م
(مست و مخمور چشمان سیاهت شده ام)
بی هوش ِنگای وه ناز ِنگات به م
(بی هوش از نگاه و ناز نگاهت شده ام)
فدای گردن لول ُزلفی خاوت به م
(فدای پیچ و خم موهای پریشانت شده ام )
چه به رای دیده م چه رخی چاوت به م
(محو گردش چشمانت شده ام)
هه ل سه وا له شوق ووی کژوانه شیرین
(عاشق به کوه می رود از شوق شیرین (کنایه از فرهاد کوه کن) )
ووی ووی جه ابروی قطرانه شیرین
(ای وای از ابروی یکدست سیاه (مانند قیر) شیرین)
هاوار له موژه ی ووی هونباری شیرین
(ای داد از مژگان آغشته به خون ( ِعاشق) شیرین)
دیده ی له پرشنگ روخساره شیرین
(چشمانی که پر اشک است از رخسار شیرین)

پاسخ مدیریت :
دم شما گرم
0
0
پاسـخ

ArmitaKURD86 میگه :

1400/01/25

وای بی نظیره این آهنگ‌ آرامشی که موقع شنیدن این آهنگ‌ دارم‌ با هیچی عوض نمیکنم
روح آقای کمندی شاد

9
0
پاسـخ

میلاد میگه :

1399/11/14

فقط کومسای ، این چیه خوندی!!!!

0
1

هه نار در پاسخ میگه :

1400/01/27 - 12:00

کومسای *** کی باشه من به عنوان یه کورد خجالت می کشم کومسای کورده و صدالبته به نظرم کومسای خواننده نیست و صرفا یک مدل... ه.پیشنهاد میکنم شما یه مقدار اهنگهای استاد زیرک .کمندی و خالقی رو با درک وشعور گوش کنید بلکه بفمید موسیقی و اصل موسیقی کوردواری چه دنیایی دارد باشد که رستگار شوید

2
2
پاسـخ

حمید میگه :

1398/05/13

شعر زیبای این اثر آمیخته ای از زبان لکی و گویش گورانی میباشد.
بد نیست بدانید گویش گورانی زبان ادبی لکی ، بوده

0
0
پاسـخ

حمید میگه :

1398/05/13

شاعر : زنده یاد میرزا شفیع مصدق


نَباتِن شیرین وِی نَباتِن شیرین
دَهَن چشمه سار حَیاتَن شیرین
شیوه مَحبوبی وِی تَمامَن شیرین
بالاتی وه بَرز نمامَن شیرین

شَیدایی شیوه و بِرو وِی پَری سامت بام
دیوانه‌ی جه‌بین وینه‌ی جامت بام
زام زَده‌ی کَمان وِی ابروی چَفتِت بام
حَیرانی خَرامان شیرین رَفتِت بام

مخمور دیه‌ی وِی مَستی سیات بام
بیهوش نِگای وه ناز نِگات بام
فِدای گرده لولی زُلفی خاوت بام
چَم رای دیده چَرخی چاوِت بام

تا کی بنالم ژه هجران و درد
تاکی بکیشم هناسانی سرد
تا چَن بواچِم خدای بانی سر
یا مرگ یا طاقت یا وصل دلبر

پاسخ مدیریت :
تشکر از شما دوست عزیز :)
در پست قرار گرفت
0
2
پاسـخ

PAYAM میگه :

1397/09/13

زور سپاس و پیزانین بو سایت موزیک کوردی
ده ستان خوه ش بی

پاسخ مدیریت :
تشکر از شما دوست عزیز :)
2
2
پاسـخ

هانیه میگه :

1397/09/09

دس خوش

0
2
پاسـخ

مسعود میگه :

1396/06/25

عالی متشکرم

0
2
پاسـخ

علیرضا میگه :

1396/05/29

درود بر شما و هزار درود بر روح پاک استاد کمندی

1
1
پاسـخ

امیر کارگر میگه :

1396/03/04

لطفا اهتگ نایه نایه عزیز شاهرخ رو بزارید

پاسخ مدیریت :
چشم، در صورت وجود قرار خواهیم داد
0
1
پاسـخ

مسعود میگه :

1395/06/06

خیلی عالیه این استاد ما

0
1
پاسـخ

شاهو میگه :

1395/05/31

ممنون عالی

0
2
پاسـخ

Yas میگه :

1395/02/17

لطف کنین متن هم بارید

پاسخ مدیریت :
با سلام و عرض ادب.
متاسفانه در حال حاضر مقدور نمی باشد
1
3
پاسـخ

hamid میگه :

1394/12/18

چه طوری دانلود میکنه

پاسخ مدیریت :
روی ادامه مطلب دانلود اوکه کنید
0
3
پاسـخ

پارسا میگه :

1394/12/10

با سلام از سایت خوبتون
اگه لطف کنین متن آهنگ هم بزارین ممنون میشیم

پاسخ مدیریت :
با سلام چشم
0
5
پاسـخ

احمد میگه :

1394/11/28

خوش نویسه کم دس خوش
خدا بیامرزدش استاد گرانقدر را

2
2

بهنام خانی در پاسخ میگه :

1394/11/29 - 20:02

سلام برشما

1
4
پاسـخ

منصور میگه :

1394/11/25

سلام اقای مدیر لطفا اهنگهای جدید بیشتری ازسعدی خوش سیما بزاریدخواهش میکنم باتشکرازسایت خوبتون

پاسخ مدیریت :
سلام و تشکر
چشم به زودی
2
12
پاسـخ

اواره میگه :

1394/09/11

عالی است

3
10
پاسـخ

حسین خان میگه :

1394/09/08

خوبه

نظر ارزشمند شما پس از تایید توسط موزیک کردی، منتشر خواهد شد.

نام *
شماره
 

سلام

کد امنیتی captcha
 
   

+ نمایش همه خواننده ها
آخرین آهنگ‌ها