دانلود آهنگ کردی

موزیک کردی رسانه مرجع دانلود و اشتراک انواع آهنگ های کوردی می باشد.


خوشحالیم شما در وب سایت موزیک کردی حضور دارید، ما تلاش می‌کنیم تا هر روز با تمرکز بر حوزه های مختلف موسیقی کوردی، اعتماد شما را جلب کنیم.

دانلود دکلمه گه‌رمه شین از علی الفتی | بهمراه متن کامل دکلمه

دسته : دکلمهپنجشنبه 26 دی 1398

علی الفتی اشعار کتاب گرمه شین

دانلود کتاب صوتی دکتر علی الفتی بنام «گه‌رمه‌شین»
بخش دوم دکلمه بهمراه متن کامل | 8 دقیقه
تقدیم به دوست داران شعر کلاسیک کوردی-کلهری

شه‌و له‌ نیمه‌ دامه‌ سه‌ر، دی ھه‌م خه‌وم نیه‌ وه‌یدنه‌و
ھه‌ی خودایا ئه‌و ھه‌واخواگه‌ی منه‌ که‌ی تیه‌یدنه‌و؟
(متن‌کامل دکلمه در ادامه مطلب)

::. بهترین کتاب های کُردی دکتر علی الفتی در وب سایت موزیک کُردی .::
علی الفتی اشعار کتاب گرمه شین

پخش آنلاین آهنگ علی الفتی اشعار کتاب گرمه شین :

 

دانلود آهنگ 

 

متن دکلمه گه‌رمه شین قسمت دوم از دکتر الفتی:

شه‌و له‌ نیمه‌ دامه‌ سه‌ر، دی ھه‌م خه‌وم نیه‌ وه‌ێدنه‌و
   ھه‌ێ خودایا ئه‌و ھه‌واخواگه‌ێ منه‌ که‌ێ تیه‌ێدنه‌و؟
   
   له‌ێ نمه‌زاێ ئه‌سرمه‌ به‌و یه‌ێ کونه‌ێ ئاو پڕ بکه‌
   خوه‌ر ھه‌ڵاێد و  ئێ بریقه‌ێ سه‌ر گوپه‌یله‌ به‌ێدنه‌و
   
    ھامه‌ ناو بیله‌یل بانان، ڕێ په‌لامارێ نییه‌
   ئێ  به‌ساته‌ نازه‌نین خوه‌د ئڕام خستیدنه‌و
   
   وشک ھه‌ڵاتن دار ئه‌نجیر و ئه‌نار و باێه‌مه‌یل
   سه‌ر سه‌لامه‌تی ئڕاێان، دارْ که‌ێکوو ده‌ێدنه‌و 
   
   ھه‌م وڕینه‌ که‌ێ ئه‌زیزم تڵفه‌ گه‌ێ نازارْ دڵ
   لاوه‌ لاوه‌ مْ نیه‌زانم یه‌ێ شه‌ڕێ ڕام نه‌ێدنه‌و
   
   ھه‌ێ په‌ری چه‌وکاڵْ ئه‌ڵوه‌ن داخه‌ گه‌د ھا بانْ دڵ
   سه‌د تیه‌و واران بووارێ ئێ لکه‌ نیه‌وه‌ێدنه‌و
   
   یادْ ئه‌و یاره‌ وه‌ خه‌ێر یه‌ێ شه‌و له‌ ئێره‌ ھه‌ڵکه‌نی
   شوونْ کووچێ  که‌س نیه‌زانێ  ئه‌وکه‌سه‌ نیه‌ تیه‌ێدنه‌و

به‌شێگ له‌ یه‌ێ شێعر دریژ
   جافه‌ نیه‌زانم یا له‌که‌، گوورانه‌ یا سنجاویه‌؟
   باڵاێ چناره‌ یا نه‌ێه‌، که‌ێکووه‌ یا چوو تاویه‌؟
   
   که‌وکه‌، که‌ڵه‌ یا ئاھووه‌؟ به‌رزه‌ چمان داڵاه‌ووه‌
   ھه‌ورامیه‌ یا که‌ڵھوڕه‌ نازارْ باخْ شاھووه‌
   
   تاێفه‌س نیه‌زانم یا سنی، شیه‌س چمان یا ئه‌رمه‌نی؟
   سڵته‌س، زوونه‌، چووپیه‌، سه‌روێنه‌ ھا لاێ گوڵوه‌نی
   
   وه‌ێ مێخه‌ ک ناو وه‌رقه‌وه‌، له‌چگ به‌ساس ئه‌ێوانییه‌
   وه‌ێ سه‌ر زووانه‌ و گردنه‌ نازاره‌ گه‌ێ چه‌نانییه‌
   
   به‌و تا دوواره‌ به‌ش بکه‌یم گیلاسه‌ ه‌ۆله‌ گه‌ێ سه‌راو
   شیرنْ تاقوه‌سانمی چووپی کیشْ بان په‌ڕاو
   
   ئاوا بوو ئاو و خاکه‌ گه‌ێ ئه‌و باخْ لیموو قه‌سریه‌
   دووشاو ڕشێ  له‌و لێوێیه‌، لافاو ڕشێ  له‌و ئه‌سریه‌
ماینه‌ که‌ێه‌ر له‌ کووره‌و؟! ھا کووره‌ ئه‌و سه‌واره‌؟
   ئڕا له‌ وه‌ر کوتایده‌ کوتێ له‌ ئه‌و ده‌واره‌؟
   
   تا کووره‌ گیانه‌ تێ  بو، ھیشتیده‌ێ جی له‌ کووره‌؟
   یه‌ێ ده‌ف تره‌ ک تْ بۊشه‌و له‌ ئه‌و سییه‌ شه‌واره‌
   
   ئێواره‌ ھات و ناته‌و ته‌نیا سوواره‌ گه‌ێ ئێڵ
   له‌یلی خه‌ێاڵێ ئۊشێ: که‌ێ تیدن ئه‌و وه‌ھاره‌؟
   
   ھه‌ێ ڕوو ئه‌گه‌ڕ نایدنه‌و ڕمیه‌ێد سۊن ماڵه‌یل
   به‌ و تا وه‌ ھار ھاتێه‌ و له‌ ێره‌ مینگه‌ نه‌ وواره‌
   
   ماینه‌ که‌ێه‌ر ھه‌ڵگرده‌م تا بانْ یاڵْ به‌رزێ
   دیم ھه‌ر گوڵْ قرمزیێگ نیشانْ یه‌ێ سه‌وواره‌
????????????????????????????????????
تاگه‌ر وه‌ھار سه‌ر په‌تی یه‌ێ شه‌و له‌ ئێره‌ سه‌ر بێیه‌ێ
   باێه‌ ھه‌ناسْ گه‌رمْ ت له‌ێره‌ وه‌ پیم خه‌وه‌ر بێیه‌ێ
   
   ئه‌و نۊر پڕ له‌ وه‌فرده‌ که‌ێ بووده‌ ئاو دی نازه‌نین؟
   که‌ێ که‌وترْ چه‌وه‌یلْ ت له‌ێ ئاسمانه‌ په‌ڕ بێیه‌ێ
   
   گوڵباخی باخْ سه‌راو، نازاره‌ گه‌ێ شاخْ په‌ڕاو
   که‌ێ بوو په‌ڕْ سه‌روێنه‌ گه‌د وه‌ لوو شه‌ماڵه‌و جه‌ڕ بێیه‌ێ؟
   
   پرشه‌ێ خوه‌ر تیه‌ریکه‌ شه‌و بوو مێخه‌ کد وه‌نگ کرد وڵات
   تا که‌ێ ده‌مْ سییه‌ێ شه‌وار له‌ێره‌ تووپ و ته‌شه‌ر بێیه‌ێ؟
   
   وه‌ھار دی زۊکه‌  به‌ر بێیه‌ شکیاێه‌ پێشتْ داره‌گان
   وه‌خته‌ له‌ جی ئه‌ناره‌ گان، چناره‌گان سه‌مه‌ر بێیه‌ێ
   
   ێیه‌ ێ ده‌ ف چه‌ پی یاگه‌ ر قڵای، بیلا ده‌نگْ سازْ ت باێ
   ترسم ئێ سازْ ناپیا یه‌ێ ھه‌و وانگْ چه‌مه‌ر بێه‌ێ
دارْ وه‌نْ نوواکویه‌ی با که‌س نه‌نیشێ دی له‌ ساد
   له‌ جی جقیره‌ گه‌ێ چه‌ویر دغا نه‌نیشێ دی له‌ لاد
   
   گژه‌ێ شه‌ماڵْ سه‌رکه‌شه‌یل شاقه‌ێ که‌وه‌یلْ سه‌رچڵد
   تا رووژێ ھایده‌ گه‌رمه‌سێر واران بووارێ دی له‌پاد
   
   ھه‌ێ وه‌ۊ ڕه‌نگینْ یه‌ێ شه‌وه‌ با بوومه‌ نه‌زرْ ئه‌و چه‌وه‌
   لێو ته‌ڕ بکه‌ی ھه‌ساره‌گان له‌ ئاسمان ڕزیه‌ن ئڕاد
   
   قه‌ڵا قه‌ڵا دی که‌م بکه‌ شووفار شه‌و ھا له‌ خه‌وه‌ر 
   خودا نارێ ئه‌و رووژه‌ گْ دژمن له‌ لیمان بووده‌ شاد
   
   یه‌ێ تیه‌و میه‌رێ که‌و واریه‌ و بان گیسْ شووڕدا
   ھه‌ساره‌گانْ که‌وکه‌وین پسا سه‌رد جوورن ئڕاد
   
   یه‌ێ چه‌پ گه‌نم ھا وه‌رقه‌وم تووزێ خووا ھا ناو ده‌سم
   وه‌و شه‌رته‌ گْ له‌ێره‌ نه‌چی باێه‌ دوای بێه‌م له‌ لاد
لیست همه پست های علی الفتی


نظرات بینندگان :

نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط موزیک کردی در وب سایت منتشر خواهد شد.

نام *
ایمیل
 

سلام

کد امنیتی captcha
 
   
+ نمایش همه خواننده ها
جدیدترین آهنگها